ECHTSCHEIDING

 

echtscheidingsconvenant

Om een huwelijk te beëindigen, is er een aantal juridische handelingen nodig. Zodra de emoties genormaliseerd zijn en u het gezag heeft over minderjarige kinderen, wordt er een ouderschapsplan samen met de kinderen en u opgesteld. Hierin wordt ook benoemd welk bedrag er aan kinderalimentatie betaald gaat worden.

Daarna stelt Cervix Mediation met u het echtscheidingsconvenant op. Het ouderschapsplan maakt hiervan een verplicht onderdeel uit (bij minderjarige kinderen). Daarnaast wordt er in het echtscheidingsconvenant beschreven of er al dan niet partneralimentatie wordt overeengekomen, de (financiële) afwikkeling van de gezamenlijke huur/koopwoning, de verdeling van het vermogen en de schulden, de verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen en de verdeling van de inboedel.

 

Vervolgens moet er een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend. Dit kan uitsluitend door tussenkomst van een advocaat. Cervix Mediation heeft hiervoor een samenwerkingsverband met een advocatenkantoor. Aan het verzoekschrift wordt het echtscheidingsconvenant met het ouderschapsplan toegevoegd.

Na de uitspraak van de rechter en de ontvangst van dit vonnis, wordt u door de voornoemde advocaat uitgenodigd om de akte van berusting te ondertekenen. Hiermee geeft u nogmaals aan in te stemmen met de echtscheiding onder de beschreven voorwaarden. Cervix Mediation is bij deze ondertekening persoonlijk aanwezig.

Hierna schrijft de advocaat de echtscheiding in bij de gemeente. Pas na deze inschrijving gaat uw echtscheiding wettelijk gezien in.