WE KUNNEN NIETS VERANDEREN, TOTDAT WE HET GEACCEPTEERD HEBBEN

EN SAMEN DE VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

Carl Jung

WELKOM BIJ CERVIX MEDIATION

 

hoe kunnen we samen anders zijn

CONFLICTEN BEINVLOEDEN UW WELZIJN NEGATIEF

Een gezamenlijke oplossing kan helpen om de draad van het leven weer op te pakken. Mediation kan hierbij een hulpmiddel zijn. Kijken naar de toekomst: Wat is er nodig om deze te realiseren ?

Cervix Mediation Schijndel mediation en coaching van ouder, kind en professional bij scheiding en familieconflict. Meer informatie ? Kijk hier. 

Mediation

Tijdens een (echt)scheiding of daarna kunnen er met mediation afspraken gemaakt worden over:

 • (herziening van) de omgangsregeling
 • herstellen van een omgangsregeling
 • (her)berekening van de (kinder- en/of partner)alimentatie
 • de onderlinge communicatie
 • (aanpassing van) het ouderschapsplan
 • de gezamenlijke woning
 • de verdeling van het opgebouwde pensioen
 • de verdeling van het vermogen (bezittingen en schulden).
 • het echtscheidingsconvenant (bij een huwelijk) 

Familiemediation richt zich op processen tussen bloedbanden en kan uitkomst bieden bij:

 • erfeniskwesties
 • verbroken contacten tussen familieleden
 • ouderverstoting
 • complexe (echt)scheidingen (integratieve familiemediation)

Bij intergratieve familiemediation zet Cervix Mediation naast mediation ook coaching van partijen en hun netwerk in.

Meer informatie ? Kijk op tabblad "mediation".

 

Coaching

De onderstaande diensten kunnen al dan niet in combinatie met mediation worden gevolgd (individueel of in groepsverband)

Volwassenen

 • aanbrengen van structuur in de te regelen zaken bij (echt)scheiding
 • KIES MEER. Lotgenotencontact, opvoedondersteuning en communicatietraining voor ouders en kinderen voor, tijdens of na een (echt)scheidingssituatie
 • communicatietraining voor ouder(s) en stiefouder(s)
 • persoonlijke coaching van ouder(s) en stiefouder(s)
 • ouderbemiddeling in geval van oudervervreemding of ouderverstoting
 • netwerkbijeenkomsten, familiegroepsplan en sociale netwerkstrategieën
 • pedagogische begeleiding en opvoedondersteuning in echtscheidingssituaties
 • papa's speeluurtje. Combinatie van ontspannen samenzijn en opvoedondersteuning voor gescheiden vaders
 • rouw- en verliesverwerking
 • financial coaching rondom een (echt)scheidingssituatie.
 • coaching van professionals die beroepsmatig betrokken zijn bij complexe (echt)scheidingen
 • vertrouwenspersoon onderwijsgevenden
 • intervisiebegeleider
 • psycho-educatie
 • telefonische crisisdienst (ook in de avonduren en het weekend)

Kinderen

 • KIES-traject voor kinderen van vier t/m zeventien jaar
 • (individuele) kindgesprekken bij het opstellen van een omgangsregeling of sociaal-emotionele problemen rondom een echtscheiding
 • begeleide omgangsregeling
 • coaching bij ouderverstoting
 • vertrouwenspersoon (Kindbehartiger en Bijzonder Curator Jeugdzorg)

Meer informatie ? Kijk op tabblad "coaching" en tabblad "echtscheiding" (kindgesprekken).