WAT HOUDT HET IN

 

mediation

De mediator van Cervix Mediation te Schijndel is MfN-geregistreerd en geaccrediteerd familiemediator. Meer weten over mediation ? Kijk hier.

DOELEN VAN MEDIATION

 • De-escalatie.
 • Herstellen van de onderlinge communicatie.
 • Benoemen van de gezamenlijke belangen.
 • Toewerken naar afspraken die voor u aanvaardbaar zijn.
 • Bevorderen van wederzijds begrip en respect.

REGELS BIJ MEDIATION

 • U kunt mediation starten op eigen initiatief, maar het kan ook door de rechter worden opgelegd.
 • De mediation start na ondertekening van de mediationovereenkomst.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de oplossing van het conflict.
 • Zelf bedachte oplossingen hebben meer draagvlak.
 • Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het zoeken naar oplossingen vraagt een grote inzet.
 • De mediator is neutraal een geeft geen oordeel.
 • De gesprekken, verslagen, e-mailcontacten en tussentijdse afspraken zijn vertrouwelijk.
 • Wanneer er overeenstemming wordt bereikt, wordt deze schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.  Deze is niet vertrouwelijk.
 • Mediation vindt plaats op neutraal terrein.
 • Mediation kan op elk moment worden gestopt: zowel door u als door de mediator.
 • Gemiddeld zijn er vier tot zes mediationbijeenkomsten nodig om een conflict op te lossen (gemiddelde duur vier maanden). De afwikkeling van een complexe (echt)scheiding kan langer in beslag nemen.

 

HOE VERLOOPT FAMILIEMEDIATION

De afwikkeling van een (echt)scheiding kent een psychologische en een juridische fase.

De psychologische fase:

 • de scheidingsmelding
 • verwerking van emoties
 • afscheid van elkaar als partners
 • splitsing van de partnerrol en de ouderrol
 • inzichtelijk maken van communicatiepatronen
 • balans macht en machteloosheid
 • belang van het kind voorop
 • oudercommunicatie
 • kindgesprekken
 • omgangsregeling
 • aanvang opmaak ouderschapsplan

Het doel is om ouders in dialoog te krijgen en te houden.

Wanneer het bovenstaande psychologische gedeelte is afgerond, wordt gestart met de juridische afwikkeling van de (echt)scheiding.

De juridische fase:

 • berekening alimentatie
 • pensioenen
 • lijfrentepolissen
 • koopwoning
 • boedelverdeling

Familiemediation heeft de beste kans van slagen als:

 • u uw standpunten en belangen in respectvolle communicatie kenbaar wil maken aan elkaar.
 • u het allebei belangrijk vindt dat uw kinderen contact hebben met beide ouders en zich bij beide ouders thuis voelen.
 • u de intentie heeft om de conflicten gezamenlijk en zonder tussenkomst van de rechter op te lossen.

Integratieve familiemediation richt zich op:

 • oplossen van conflicten tussen ouder(s) en kind
 • oplossen van conflicten tussen ouders
 • oplossen van conflicten tussen partners
 • oplossen van conflicten tussen broers en zussen

Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van netwerkbijeenkomsten: het sociale netwerk om ouders heen gaat bijdragen aan het vinden en het uitvoeren van een oplossing.