CERVIX MEDIATION

 

MIRIAM VAN HEIJST - VAN DER LEE

 

1968

‚Äč

Cervix Mediation te Schijndel combineert deskundigheid met een persoonlijke benadering. Mijn levensweg gaf mij een passie voor mediation en coaching.

Mensen zijn allemaal verschillend. We hebben allemaal onze beperkingen en onze kwaliteiten. Beperkingen brengen ons in aanraking met grenzen.

Ik word regelmatig begrensd door mijn fysieke beperkingen als gevolg van een ernstig zuurstofgebrek dat ontstond terwijl ik nog in de baarmoeder (Cervix) zat.  Na mijn geboorte volgden nog negen hersenbloedingen. Mijn vooruitzichten waren slecht. Volgens de artsen zou ik in een vegetatief stadium blijven en zwaar lichamelijk en verstandelijk gehandicapt zijn. Mijn ouders zagen echter, tegen de verdrukking in, mijn kwaliteiten en mijn mogelijkheden. Van een verstandelijke handicap is (gelukkig) nooit sprake geweest. Grote fysieke beperkingen waren er wel. De revalidatie liep door tot ver in mijn puberteit. Ondanks deze fysieke beperkingen ging ik naar het reguliere onderwijs. Dat stuitte vaak op weerstand en grenzen van onderwijsgevenden. Maar mijn ouders bleven gaan voor mijn kwaliteiten.

Alle problemen rondom mijn gezondheid trokken een wissel op het huwelijk van mijn ouders. Zij vonden elkaar niet, maar bleven wel bij elkaar. Dit heeft tot veel conflicten geleid. De begrippen parentificatie en schuldgevoel zijn mij niet vreemd. Zij hebben mij echter het beste willen geven en daar heb ik respect voor. Verwijten zijn constateringen geworden.

 

 

Certificering

 • Pedagoog
 • MfN register mediator
 • Geaccrediteerd familiemediator
 • Kindbehartiger
 • Bijzonder Curator Jeugdzaken
 • KIES-Coach (ook voor het jonge kind)
 • KIES-Gescheiden opvoeden
 • KIES-Omgangsbegeleider
 • NFG-registercoach
 • Omgangsbegeleider Humanitas
 • Buurtbemiddelaar
 • Omgaan met psychisch kwetsbare mensen
 • Groepsmediation
 • Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld voor de Kindbehartiger.
 • SKJ geregistreerd

Beroepsorganisaties

 • Mediatorsfederatie Nederland
 • Nederlandse Mediatorsvereniging
 • Beroepsorganisatie Kindbehartiger
 • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

 

 

 

 

Toen mijn moeder na het overlijden van mijn vader een nieuwe partner vond, werd ik onderdeel van een stiefgezin. Hoewel ik toen al volwassen was en zelf een gezin had, had de vorming van dit stiefgezin de nodige impact op mij.

Mijn fysieke beperking en de invloed hiervan op het huwelijk van mijn ouders, heeft mij geleerd om mensen met elkaar te verbinden. Mensen verbinden is mijn levensmotto. Het is niet alleen mijn beroep. Het is mijn passie en mijn drijfveer om daadwerkelijk iets voor ouders en kinderen te betekenen die op enigerlei wijze een conflictsituatie doormaken. Ik wil een bijdrage leveren aan het omvormen van hun levenspad: de omvorming van hobbels naar positieve ervaringen door verwerking, acceptatie en ondersteuning van lotgenoten. Het opnieuw leren zien van elkaars kwaliteiten. De moed en daadkracht om opnieuw te beginnen (eveneens een betekenis van het woord Cervix). Ook al wil je niet meer als partners verder, je blijft wel samen de ouders van je kind(eren). Om die reden bied ik in mijn praktijk naast mediation, ook pedagogische begeleiding, ouderbemiddeling en de mogelijkheid voor een begeleide omgangsregeling.


Vanwege mijn liefde voor kinderen, koos ik aanvankelijk voor het onderwijs. Naast mijn werkzaamheden als docent, volgde ik een studie pedagogie en onderwijskunde. Na enkele jaren maakte ik de overstap naar de schuldhulpverlening. Ik ben vijftien jaar werkzaam geweest als bewindvoerder Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Mede door mijn opleiding tot bewindvoerder, beschik ik over voldoende financiële ondergrond en juridische kennis om de zakelijke kant van een echtscheiding met u af te ronden.