WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

Wat kan er gebeuren wanneer u de alimentatie niet betaalt ?

19-09-2014

Wanneer de rechtbank de alimentatie heeft vastgesteld, is het de bedoeling dat deze correct wordt betaald. Wanneer dit echt niet gebeurt, kan de ontvangende partij het LBIO, het NLAI of een deurwaarder inschakelen.

LBIO staat voor Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen en is gevestigd in Gouda. Het LBIO is een overheidsinstelling, die de kinder- en/of partneralimentatie gratis kan innen. Maar als de onderhoudsplichtige de alimentatie niet kan betalen en/of niet tot betaling overgaat, komen de kosten van het LBIO wel voor uw rekening. Daarnaast dient er te zijn voldaan aan een aantal voorwaarden, zoals bijvoorbeeld: de alimentatie dient door de rechter te zijn vastgesteld, er dient tenminste een achterstand van één maand te zijn en de achterstand mag niet ouder zijn dan zes maanden. Ga voor meer informatie naar www.lbio.nl

Het NLAI staat voor Nationaal Loket Alimentatie Inning en werkt op basis van no cure no pay. Wanneer er geen resultaat wordt behaald, bent u geen kosten verschuldigd. Een ander verschil met het LBIO is dat het NLAI alimentatie en indexering incasseert tot vijf jaar terug en de invordering per direct kan worden gestart (dus als de alimentatie een dag te laat is voldaan).

Wanneer u een deurwaarder inschakelt., is dit niet kosteloos. Wel gaat een deurwaarder vaak voortvarend te werk. Een deurwaarder kan beslag leggen of lijfsdwang (gijzeling) als uiterste redmiddel inzetten. Bij lijfsdwang komen de kosten van de detentie voor uw rekening wanneer de onderhoudsplichtige geen mogelijkheid tot betaling heeft en niet tot betaling overgaat. Meestal stelt de deurwaarder als voorwaarde dat er een betalingsachterstand van een maand dient te zijn. Ook een deurwaarder kan tot vijf jaar terugvorderen.

 

 

« Naar overzicht