COACHING

 

meer info

Coaching

Ouder :

 1.  een individuele ouder: wanneer mediation niet tot stand komt of één ouder behoefte heeft aan begeleiding
 2.  ouder-kind coaching: bijvoorbeeld bij problemen met de omgangsregeling
 3.  systemische coaching: coaching van het systeem ouder(s), kind en stiefouder(s)
 4.  KIES MEER: systemische aanpak met het KIES-ondersteuningstraject voor kinderen als uitgangspunt
 5.  coaching bij ouderverstoting
 6. communicatietraining voor ouder(s)

Opzet communicatietraining voor de ouder(s)

1.klavertje vier van een goede communicatie
2.(vastgelopen) communicatiepatronen herkennen en doorbreken
3.interpunctietechnieken
4.conflict en leiderschap

Vier bijeenkomsten van anderhalf uur, waarbij geoefend wordt met de theorie.

Kind:

 1.  KIES ondersteuningstraject (kinderen van 4 t/m 17 jaar)
 2.  gesprekken met de Kindbehartiger
 3.  begeleide omgangsregeling
 4.  coaching bij ouderverstoting
 5.  rouw en verliesverwerking in echtscheidingssituaties

Lotgenotengroep Rouw en verliesverwerking in echtscheidingssituaties: op basis van de methode "gedeeld verdriet voor kinderen en ouders" (Riet Fiddelaers).
In samenwerking met Annet van der Corput (Praktijk Rouw- en Verliesverwerking te Steensel)

Lotgenotengroepen van kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar   

Vijf bijeenkomsten van één uur (vier maal om de twee weken en de laatste keer na een maand)

Op aanvraag worden er ook lotgenotengroepen voor pubers en ouders geformeerd.

 Professional:

Helpdesk voor professionals Meierijstad. In samenwerking met Nellie Timmermans van Interpunctie te Veghel.
1. Preventie door voorlichting, advies en hulp aan beginnende ouders
2. Ondersteuning bij de vorming van een stiefgezin
3. Ondersteuning van en (preventieve) hulp op maat aan professionals zoals onderwijsgevenden, schoolbesturen, huisartsen, sociaal wijkteams, jeugdwerkers etc. die betrokken zijn bij ouders en kinderen in een (complexe) echtscheidingssituatie.
4. Juridische ondersteuning en advies bij door professionals ingebrachte casuïstiek
5. Opmaak scheidingsprotocol voor scholen in combinatie met de functie van vertrouwenspersoon

Doel: optimaliseren van de hulpverlening aan kinderen en ouders in een echtscheidingssituatie, verkorten van wachtlijsten, verbetering van de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling.
 

 

 

 

 

KIES

KIES-groepen voor kinderen en pubers, KIES-  gescheiden opvoeden al dan niet in combinatie met de ouders (KIES MEER).

Kinderen (4 t/m 12 jaar) en pubers (individueel of in groepsverband)
- intakegesprek met ouders (en kinderen) van 1 uur
- 5 bijeenkomsten van max. 1 uur (afhankelijk van de leeftijd van de kinderen intakegesprek met ouders (en kinderen) van 1 uur
- evaluatiegesprek met de ouders van 1 uur
- terugkomgesprek na twee maanden voor ouders en kinderen

De inhoud van het programma wordt op maat gemaakt voor de groep of het individu.

Start eens per drie maanden of op individueel verzoek.

KIES-Gescheiden opvoeden:
• Individuele begeleiding (stief)ouders
• Gespreksgroep (drie bijeenkomsten van 1 ½ uur)
• Cursus gescheiden opvoeden
Doel:  opvoedondersteuning in het alleen opvoeden van kinderen
Doelgroep: alleenstaande ouders t.g.v.  echtscheiding of tienermoeders
Tijdsduur: acht bijeenkomsten van twee uur
Groepsgrootte:  maximaal vijf deelnemers
• Thema-bijeenkomsten voor stiefouders

De voornoemde onderdelen van KIES-gescheiden opvoeden zijn los van elkaar te volgen.

KIES MEER voor kinderen én hun ouders samen

In niet harmonieus verlopende echtscheidingen “levert” het volgen van een KIES-groep voor de kinderen/pubers alleen onvoldoende op. In dat geval kunnen de ouders een “KIES MEER”- begeleiding naast de KIES-groep van de kinderen volgen, waarin ze gaan ervaren wat de ruzies met hun kinderen doen, opvoedtips krijgen over gescheiden opvoeden en elkaar feedback en tips kunnen geven.  Een uniek programma door Cervix Mediation ontwikkeld.

- intake van 1 uur

Bij de intake komen de volgende thema's aan bod: de ouder, het kind, de zorgen en de wensen/verlangens. Aan het einde van het intakegesprek formuleren de ouders individueel een doel voor zichzelf in relatie tot de zorgen om en de wensen voor het kind.

- 5 bijeenkomsten van elk 1 uur

Uitwerking van het tijdens het intakegesprek geformuleerde doel, in combinatie met thema's als: wat betekent een scheiding voor kinderen,  gescheiden opvoeden, reorganisatie van het ouderschap en doorbreking van vastgelopen communicatiepatronen.

- gezamenlijke nabespreking met ouderparen na afloop van de 5 bijeenkomsten van 1 uur
- inzet mogelijk vervolgtraject

Individueel, per ouderpaar of in groepsverband. Start eens per drie maanden, gelijktijdig met het ondersteuningstraject voor het kind of de kinderen.

Extra diensten in combinatie met KIES-MEER

 • gesprekken met de Kindbehartiger
 • netwerkbijeenkomsten met ouders
 • oudercoaching: individueel, per ouderpaar al dan niet in combinatie met stiefouder(s).
 • kindercoaching (al dan niet in samenwerking met een netwerkpartner)
 • ouder-kind coaching
 • begeleide omgang
 • crisisopvang (ook in de avonduren en de weekenden)