Echtscheiding

 

alimentatieberekening

Wat wordt mijn budget ?

Er is een onderscheid tussen kinderalimentatie en partneralimentatie.

Kinderalimentatie:

Ouders zijn ouderhoudsplichtig als het om kinderen gaat. Jullie gaan beiden naar draagkracht meebetalen aan de kosten van de opvoeding en de verzorging van jullie kind(eren). Deze onderhoudsplicht stopt pas als een kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt (tenzij het dan nog behoeftig is). Hoe hoog de kinderalimentatie is, hangt af van je financiële situatie. Het is gebruikelijk (en zelfs verplicht) dat er rekening wordt gehouden met de welstand van een kind voor de scheiding. Kinderalimentatie is het recht van het kind, niet het recht van de ouder.

Partneralimentatie:

Is wettelijk gezien alleen dan verschuldigd als:

- de betalende partner na het betalen van de kinderalimentatie nog over voldoende draagkracht beschikt.

- als er sprake is geweest van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een bepaling hieromtrent in het samenleveingscontract.

 

 

Tijdens de mediation wordt de alimentatie op de volgende wijze bepaald:

1. De mediator maakt een alimentatieberekening op grond van de tremanormmethode. Deze berekening gaat o.a. uit van de draagkracht van de ouders en de levensstandaard van de kinderen voor de scheiding (de kindbehoefte). Deze berekening dient altijd aan de rechtbank overlegd te worden, ookal komen ouders een afwijkend bedrag aan alimentatie overeen. Uit deze berekening blijkt ook de eventueel verschuldigde partneralimentatie.

2. Ouders maken zelf een berekening van de werkelijke uitgaven ten behoeve van hun kinderen/zichzelf.

3. Ouders zoeken via het NIBUD (www.nibud.nl) een objectieve maatstaf voor de hoogte van de kinderkosten/zichzelf.

De uitkomsten van deze drie berekeningen worden onderling vergeleken en besproken. Ouders komen vervolgens een bedrag voor kinderalimentatie en partneralimentatie overeen, welke beargumenteerd wordt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

Er zijn twee mogelijkheden om de kinderkosten te voldoen:

1. Ouders storten beiden naar draagkracht een bedrag op een gezamenlijke kindrekening en beheren beiden deze rekening.

2. De ontvangende ouder ontvangt de kinderalimentatie op zijn haar/rekening en beheert dit naar eigen inzicht.