CERVIX MEDIATION

 

MIRIAM VAN HEIJST - VAN DER LEE

 

1968

‚Äč

Mijn levensweg gaf mij een passie voor het (opnieuw) verbinden van mensen..

Scroll naar beneden voor meer persoonlijke informatie over Miriam

 

 

 

 

 

 

Mensen zijn allemaal verschillend. We hebben allemaal onze beperkingen en onze kwaliteiten. Beperkingen brengen ons in aanraking met grenzen.

Ik word regelmatig begrensd door mijn fysieke beperkingen als gevolg van een ernstig zuurstofgebrek dat ontstond terwijl ik nog in de baarmoeder (Cervix) zat.  Na mijn geboorte volgden nog negen hersenbloedingen. Hierdoor heb ik een lichte vorm van cerebrale parese. Alle problemen rondom mijn gezondheid trokken een wissel op het huwelijk van mijn ouders. Zij hielden van elkaar, maar hadden niet altijd begrip voor de ander. Dit heeft tot veel conflicten geleid. 

Toen mijn moeder na het overlijden van mijn vader een nieuwe partner vond, werd ik onderdeel van een nieuw-samengesteld gezin. Hoewel ik toen al volwassen was en zelf een gezin had, had de vorming van dit nieuw-samengesteld gezin de nodige impact op mij.

Het voornoemde heeft mij in positieve zin, veel gebracht. Ik heb geleerd om mensen met elkaar te verbinden. Mensen verbinden is mijn levensmotto. Het is niet alleen mijn beroep. Ik kan een bijdrage leveren aan het omvormen van hun levenspad: weer zelf de regie krijgen door verwerking, acceptatie en aanvaarding van de nieuwe situatie. De moed en daadkracht om opnieuw te beginnen (eveneens een betekenis van het woord Cervix). Ook het feit dat ik zelf eens een mediationtraject heb doorlopen en heb gevoeld hoe dit kan bijdragen aan de verwerking, is voor mij een reden geweest om als mediator te gaan werken.

Ik ben getrouwd en (pleegzorg)moeder.

Mijn visie en praktijk

Cervix Mediation staat voor duurzame ondersteuning. Ik zie mijzelf als ambassadeur van mediation omdat gezamenlijk gemaakte afspraken leiden tot betere nakoming van de afspraken. Als pedagoog en mediator ligt mijn interesse op de psychosociale kant van (familie)conflicten. Dat betekent voor mij dat er ook aandacht wordt besteed aan de emoties die rondom de scheiding of conflict spelen, het herkennen van vastlopende communicatiepatronen en het doorbreken daarvan. Hierbij is jullie hulpvraag het uitgangspunt. De oplossing ligt in én bij jullie zelf, ik breng structuur aan in jullie proces. Samen onderzoeken jullie de mogelijkheden en beslissen wat er gebeurt. We gaan na of gemaakte afspraken ook in de praktijk uitvoerbaar zijn. Kinderen kunnen, afhankelijk van hun leeftijd en de hulpvraag, bij het traject betrokken worden. Uiteindelijk zijn het de ouders die beslissen wat er met de kinderen gebeurt.

Certificering

 • Pedagoog
 • MfN register mediator
 • ADR mediator en conflictcoach
 • Geaccrediteerd familiemediator
 • Online mediatior
 • Kindbehartiger
 • Bijzonder Curator Jeugdzaken
 • Psycholoog i.o.
 • KIES-Coach (ook voor het jonge kind)
 • KIES-Gescheiden opvoeden
 • KIES-Mediator
 • NFG-registercoach
 • Begeleider van Het Mattenspel
 • Sociale Netwerk Strategieën
 • Systeemtheorie in Jeugdzorg
 • Omgangsbegeleider Humanitas
 • Buurtbemiddelaar
 • Omgaan met psychisch kwetsbare mensen
 • Groepsmediation
 • Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld voor de Kindbehartiger.
 • Ouderschap blijft
 • Conflictueus ouderschap na scheiding en in nieuw samengestelde gezinnen
 • Spannende dynamieken in nieuw-samengestelde gezinnen
 • Systemisch werken in mediation
 • Juridische deskundigheidsbevordering
 • Verdiepingsbijeenkomst empowerment van ouders
 • Opleiding tot bewindvoerder Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
 • Eerstegraads opleiding tot docent pedagogiek en onderwijskunde.

Beroepsorganisaties

 • Mediatorsfederatie Nederland
 • Nederlandse Mediatorsvereniging
 • Beroepsorganisatie Kindbehartiger
 • Bpsw
 • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
 • SKJ-geregistreerd

 

Een scheiding brengt rouw en verdriet met zich mee. Als partners kun je ervoor kiezen om afzonderlijk verder te gaan. Deze keuze heeft vaak talloze redenen en mogelijk heb je in je partnerrelatie vele verwondingen opgelopen die de nodige emoties bij je oproepen. De discussie over de schuldvraag helpt niet. Leren kijken naar je eigen aandeel wel. Want dan weet je wat je zelf kan veranderen én kan bijdragen aan een verbetering. De ander kun je niet veranderen, jezelf wel.

Als je samen kinderen hebt, blijf je na je scheiding toch samen ouders. Een kind heeft beide ouders nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Dit vraagt van jou dat je de verwondingen die je als partner in een relatie hebt opgelopen, los kunt zien van je verantwoordelijkheden als ouder. Het kan ook betekenen dat je kunt accepteren dat je ex-partner anders vorm geeft aan de uitvoering van de zorg- en opvoedtaken en ook een goede ouder kan zijn.

Uit onderzoek blijkt dat een kind goed kan leren omgaan met de gevolgen van een scheiding, maar last ervaart van de conflicten tussen ouders. Soms blijven ouders, tegen beter weten in, vasthouden aan een gezamenlijk ouderschap. Een gezamenlijk ouderschap vraagt veel overleg tussen ouders. Dit kan ervoor zorgen dat de conflicten op partnerniveau in stand blijven, met een lange juridische strijd tot gevolg. In dat geval zal ik (voor een beperkte tijd) met jullie gaan inzetten op solo-ouderschap. Ook dan blijven beide ouders in het leven van de kinderen (zorgouder) en wordt het contact tussen ouders beperkt tot een minimum aan afspraken. Er wordt een spreekwoordelijke muur tussen ouders gezet om de conflicten te verminderen. Wanneer de rust dan enige tijd is wedergekeerd en beide ouders in staat zijn om weer samen in gesprek te gaan, kan eventueel verder worden ingezet op gezamenlijk ouderschap.

Om voornoemde redenen bied ik in mijn praktijk naast mediation, ook pedagogische begeleiding, echtscheidingshulpverlening, ouderbemiddeling en coaching (ook individueel). Ik ben geschoold in het begeleiden van ouders en/of kinderen met een beperking op mentaal en/of fysiek gebied. Ik heb ruime ervaring met het opnieuw vormgeven van ouderschap na scheiding, ook bij zeer complexe scheidingen en ouderonthechting waarbij de conflicten al vele jaren duren.