CERVIX MEDIATION

 

MIRIAM VAN HEIJST - VAN DER LEE

 

1968

‚Äč

Mijn levensweg gaf mij een passie voor het (opnieuw) verbinden van mensen..

Scroll naar beneden voor meer persoonlijke informatie over Miriam

 

 

 

 

 

 

Mensen zijn allemaal verschillend. We hebben allemaal onze beperkingen en onze kwaliteiten. Beperkingen brengen ons in aanraking met grenzen.

Ik word regelmatig begrensd door mijn fysieke beperkingen als gevolg van een ernstig zuurstofgebrek dat ontstond terwijl ik nog in de baarmoeder (Cervix) zat.  Na mijn geboorte volgden nog negen hersenbloedingen. Hierdoor heb ik een lichte vorm van cerebrale parese. Mijn levenspad heeft mij geleerd om mensen met elkaar te verbinden. Er ben er als persoon rijker van geworden. 

Ik ken het gevoel bij moeizame familierelaties en de uitwerking hiervan op kinderen.  

Ik zie mijzelf als ambassadeur van mediation omdat gezamenlijk gemaakte afspraken leiden tot betere nakoming van de afspraken.En uit eigen ervaring weet ik hoe een mediationtraject kan bijdragen aan de verwerking.

Ik ben een idealist, maar ook een realist. Ik kan goed luisteren. Je mag bij mij je verhaal vertellen. Met aandacht, betrokkenheid en maatwerk draag ik bij aan jullie nieuwe toekomst. Zodat je zelf de regie over je leven terugkrijgt en in je kracht staat. De moed en daadkracht om opnieuw te beginnen (eveneens een betekenis van het woord Cervix).

Ik ben getrouwd en (pleegzorg)moeder.

Mijn visie en werkwijze

Je komt niet bij een mediator of een hulpverlener. Je komt bij een persoon. Ik benader conflicten vanuit de context en sta voor een duurzame oplossing ervan. 

 

Certificering

 • Pedagoog
 • MfN register mediator
 • ADR mediator en conflictcoach
 • Geaccrediteerd familiemediator
 • Online mediatior
 • Kindbehartiger
 • Bijzonder Curator Jeugdzaken
 • Psycholoog i.o.
 • KIES-Coach (ook voor het jonge kind)
 • KIES-Gescheiden opvoeden
 • KIES-Mediator
 • NFG-registercoach
 • Begeleider van Het Mattenspel
 • Sociale Netwerk Strategieën
 • Systeemtheorie in Jeugdzorg
 • Omgangsbegeleider Humanitas
 • Buurtbemiddelaar
 • Omgaan met psychisch kwetsbare mensen
 • Groepsmediation
 • Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld voor de Kindbehartiger.
 • Ouderschap blijft
 • Conflictueus ouderschap na scheiding en in nieuw samengestelde gezinnen
 • Spannende dynamieken in nieuw-samengestelde gezinnen
 • Systemisch werken in mediation
 • Juridische deskundigheidsbevordering
 • Verdiepingsbijeenkomst empowerment van ouders
 • Opleiding tot bewindvoerder Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
 • Eerstegraads opleiding tot docent pedagogiek en onderwijskunde.

Beroepsorganisaties

 • Mediatorsfederatie Nederland
 • Nederlandse Mediatorsvereniging
 • Beroepsorganisatie Kindbehartiger
 • Bpsw
 • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
 • SKJ-geregistreerd

 

In een geslaagde relatie is er sprake van verbondenheid, loyaliteit en rechtvaardigheid. De balans van geven en ontvangen in in evenwicht (Nagy). Bij een verstoring in een relatie, kan het verhaal van de ander verhelderen en opnieuw verbinden. In conflicten wordt er ook veel niet gezegd en aangenomen zonder het op juistheid te controleren. Samen vervangen we als het ware twee monologen door één dialoog. Door erkenning en begrip krijgt een verhaal een nieuwe betekenis.

Ik stuur dit proces vanuit meerzijdige partijdigheid. Na de kennismaking brengen we samen de situatie in kaart. We gaan samen kijken wie er "aan tafel moet komen". Of wie er onzichtbaar aan tafel zit. Het netwerk heeft vaak ook een mening. Je moet de oplossingen van het conflict wel uitleggen aan de anderen.  Wie is loyaal aan wie ? Welke waarden en normen heb je zelf van je ouders meegekregen ? Wat heb je in je leven meegemaakt en hoe ben je daarmee omgegaan  ?

Bij een echtscheiding waarbij kinderen betrokken zijn, gaan we van partnerschap naar ouderschap. Als partners kun je uit elkaar gaan, maar als ouders niet. Dat kan met zich meebrengen dat de schade die in de partnerrelatie is opgelopen, verwerkt moet worden. Pas dan komt er een oplossing voor de financiële zaken. Kunnen opvoedverschillen overbrugd gaan worden. Ik streef ernaar om jullie als ouders weer vertrouwen in elkaar te laten krijgen. Dat lukt niet altijd. Als de conflicten blijven, kan ik ondersteunen bij de uitwerking van een (tijdelijk) parallelouderschap. Kinderen kunnen, afhankelijk van hun leeftijd en de hulpvraag, bij het traject betrokken worden. Uiteindelijk zijn het de ouders die beslissen wat er met de kinderen gebeurt. 

De bovengenoemde werkwijze kan er voor zorgen dat ook bij complexe conflicten waarin al vaker professionele hulp is ingezet, toch tot een oplossing gekomen wordt.