ECHTSCHEIDING

 

echtscheidingsconvenant

Samen de kluwen ontrafelen.

Het is raadzaam om financiële en fiscale zaken te regelen in een echtscheidingsconvenant.

Wanneer dit echtscheidingsconvenant wordt toegevoegd aan het verzoekschrift dat naar de rechtbank gaat, heeft dit als voordeel dat de afspraken door de rechter worden bekrachtigd in een vonnis. Hierdoor wordt de eis nakoming van de gemaakte afspraken afdwingbaar zonder dat er hiervoor nog een gerechtelijke procedure hoeft te worden gevoerd. Partijen kunnen bij onderlinge overeenstemming altijd terugkomen op de in het convenant vastgelegde afspraken, ook als deze door de rechter zijn bekrachtigd. De gang naar de rechter hoeft dan niet (opnieuw) te worden gemaakt.

 

Cervix Mediation neemt standaard in het convenant op wat de uitgangspunten en waarden waren bij het tot stand komen van de gemaakte afspraken (procesverloop) zodat deze ook duidelijk zijn en kunnen worden gebruikt bij de oplossing van eventuele toekomstige conflicten.

Let op: de wet staat boven onderling gemaakte afspraken.

Voorbeeld: in een echtscheidingsconvenant kunnen de schulden onderling worden verdeeld. De schuldeiser heeft vanuit de wet het recht om beide partijen te blijven aanspreken op betaling van het hele bedrag en mag hiervoor invorderingsmaatregelen nemen.

Scroll naar beneden voor een filmpje met uitleg over de echtscheidingsprocedure.