De Kindbehartiger

 

Zij die luisteren, horen wat er bedoeld wordt.

Wanneer je ouders gaan scheiden, heeft dat voor jou als kind ook gevolgen. Het kan zijn dat je ouders minder aandacht voor je hebben, of dat ze veel ruzie maken. Ook kun je verdrietig zijn of bang, omdat je bijvoorbeeld niet goed weet wat er door de scheiding allemaal gaat veranderen. Of er is een omgangsregeling waar je het niet (helemaal) mee eens bent. Als Kindbehartiger kan ik je dan helpen.

Een Kindbehartiger is een vertrouwenspersoon voor kinderen in een echtscheidingssituatie. Je mag me en kunt me alles vertellen wat je wil. Ik vertel dat niet door aan je ouders, tenzij er dingen zijn die extra zorg vragen. In dat geval zal ik altijd eerst aangeven dat ik de informatie die jij mij hebt gegeven, ga bespreken met iemand anders die verstand heeft van jouw probleem en je hierbij kan helpen. Ik weet dat je van papa en mama allebei evenveel houdt. Als je ergens niet over wil praten, is dat ook goed. Ik kan kinderen van alle leeftijden helpen.

Wat doe ik als Kindbehartiger ?

• Luisteren
• Uitleg geven over zaken rondom de scheiding
• Bemiddelen tussen je ouder(s) en jou en jullie coachen zodat het voor jullie allemaal beter gaat
• Helpen bij het opstellen van een goed ouderschapsplan
• Jouw stem vertalen aan de rechter of in een mediationtraject van je ouders, zodat je dat zelf niet hoeft te doen
• Met jou meegaan wanneer je gebruik maakt van het hoorrecht  bij de rechter
• Jou begeleiden bij een omgangsregeling die is gestopt (brengen, halen en aanwezig zijn).

Opleiding en Beroepsorganisatie Kindbehartiger

Ik heb een speciale opleiding gevolgd om als Kindbehartiger te mogen werken. Daarnaast ben ik zelf moeder en help ik ook groepjes kinderen bij het verwerken van de scheiding van hun ouders. Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging van Kindbehartigers. Dit betekent dat ik aan kwaliteitseisen moet voldoen om als Kindbehartiger te mogen werken. Wanneer je klachten hebt over mijn werk als Kindbehartiger, kun je die ook aan deze Beroepsorganisatie melden.

Hoe kom je bij een Kindbehartiger terecht ?

Doordat je ouders een Kindbehartiger voor je aanstellen, iemand jullie doorverwijst naar een Kindbehartiger, of omdat jij zelf graag een Kindbehartiger wil en je ouders hiermee instemmen (als je jonger bent dan zestien jaar).

https://www.youtube.com/watch?v=2ifUfUiqUqO8feature=em-upload_owner

 

 

Toestemming

Om voor jou als Kindbehartiger te kunnen werken, heb ik toestemming nodig van jouw gezaghebbende ouder(s) en soms ook van jou. Als je vader en moeder getrouwd waren, hebben ze bijna altijd allebei het gezag over jou. Als ze samenwoonden, kan het zijn dat jouw vader geen gezag heeft over jou. Je moeder heeft waarschijnlijk wel het gezag over jou.In de overeenkomst van de Kindbehartiger leg ik uit waarvoor je toestemming geeft en hoe ik ervoor zorg dat je persoonlijke gegevens niet bij anderen terechtkomen zonder dat je hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven. Je ouders en jij mogen een gegeven toestemming op elk moment in het proces weer intrekken.

Deze toestemming werkt als volgt:

Ligt jouw leeftijd tussen:
• 0 en 12 jaar: dan is toestemming nodig van gezaghebbende ouder(s)
• 12-16 jaar:  dan is toestemming nodig van jou en van gezaghebbende ouder(s)
• 16-18 jaar: dan is alleen jouw toestemming nodig

Het kan zijn dat een gezaghebbende ouder geen toestemming wil geven om als Kindbehartiger voor je te werken. Als je dan zestien jaar of jonger bent, kan ik je in dat geval helaas niet helpen. Ik kan wel met je ouders praten om te proberen dat zij alsnog bereid zijn om toestemming te geven. Dat lukt helaas niet altijd.


Belangrijke wettelijke zaken:

• In artikel 12 IVRK en artikel 809 Rv staan dingen opgenomen over de mening van het kind
• In artikel 17 IVRK staat dat een kind recht op informatie heeft
• In artikel 5 en artikel 18 IVRK staat dat ouders in beginsel verantwoordelijk zijn voor hun kind
• In artikel 1:377a BW staat het recht op omgang/informatie en consultatie beschreven

Bijzonder Curator Jeugdzaken.

De Bijzonder Curator Jeugdzaken wordt door de Rechter aangesteld op basis van artikel 1:250 BW. Dit gebeurt wanneer er sprake is van een strijdigheid in de belangen van het kind en de ouders. De Rechter vraagt de Bijzonder Curator Jeugdzaken om dit verder te onderzoeken. Vervolgens adviseert de Bijzonder Curator Jeugdzaken de Rechter. De Rechter besluit dan wat er moet gebeuren.  Als je twaalf jaar of ouder bent, kun je de Rechter zelf vragen om een Bijzonder Curator Jeugdzaken aan te stellen. De Rechter is dan verplicht om jouw verzoek hierom te beantwoorden. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat de Rechter je verzoek toewijst. Ook als je jonger bent dan twaalf jaar kan je de Rechter vragen om een Bijzonder Curator Jeugdzaken aan te stellen. In dat geval hoeft de Rechter je verzoek niet te beantwoorden (maar het mag wel).

Link wetboek
http://www.wetboek-online.nl/wet/BW1.html