WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

Eigen woning, Partneralimentatie en belastingdienst.

Gaat u scheiden of bent u gescheiden en heeft u een koopwoning verlaten waarvan u voor 50% eigenaar bent ? Denk dan bij het doen van de belastingaangfite aan het volgende: Deze koopwoning is niet langer uw hoofdverblijf. Toch moet u de koopwoning die u hebt verlaten, nog twee jaar nadat u deze...Lees meer »

Conflict en emoties: de rol van de Mediator

In elk gesprek gaan er diverse gevoelens door je heen. Normaal gesproken is dat alleen geen probleem. Een conflict ontstaat vaak doordat je een bepaald oordeel hebt over hetgeen je gevoelens bij je oproepen. Hierdoor kunnen frustraties ontstaan. Als je hieraan dan uiting geeft en deze bij de ander...Lees meer »

Juridisch ouder, biologisch ouder en ouder met gezag.

De wet maakt in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) een onderscheid in juridisch ouder, biologisch ouder en ouder met gezag. De meeste mensen zullen dit verschil onbelangrijk vinden. Echter, voor de sociale professional is het wel een belangrijk onderscheid dat met name van belang is voor de...Lees meer »

Fiscale gevolgen van het echtscheidingsconvenant

Afspraken in het echtscheidingsconvenant ten behoeve van de verdeling van de koopwoning en uitruil van pensioenen en/of partneralimentatie, kunnen fiscale consequenties met zich meebrengen. Dit kan grote financiële gevolgen met zich meebrengen. Om die reden is het verstandig om deze fiscale...Lees meer »

Inschrijflink nieuwsbrief voor professionals

http://eepurl.com/bV002b           Lees meer »

Radio uitzending Amsterdam FM over de Kindbehartiger

Vandaag besteedde Amsterdam FM een radio uitzending aan de inzet van de Kindbehartiger in echtscheidingssituaties. Via de onderstaande link kun je de betreffende uitzending beluisteren.   http://www.amsterdamfm.nl/echtscheiding-help-de-kinderen-met-een-kindbehartiger/ Lees meer »

Helpdesk voor Professionals Meierijstad

Brief aan de wethouder. In Nederland zijn jaarlijks ongeveer 70.000  kinderen betrokken bij een relatiebreuk tussen hun ouders (Universiteit Utrecht, Ed Spruijt).  In de toekomstige gemeente Meierijstad zijn er jaarlijks enkele honderden kinderen betrokken bij een (complexe) relatiebreuk...Lees meer »

Mo en Violet helpen bij de uitvoering van KIES voor het Jonge Kind

Jonge kinderen lijken een boodschap over verdrietige zaken als afscheid van een persoon of een relatie niet altijd te pakken. Je kunt hen vertellen dat opa is overleden, of dat hun ouders gaan scheiden en in datzelfde gesprek kunnen ze die scheiding en een vliegtuig dat overvliegt, op eenzelfde...Lees meer »

Over de Kindbehartiger.

Over de Kindbehartiger. Wat is een Kindbehartiger en wat doet hij of zij precies voor kinderen in een echtscheidingssituatie ? Wat doet de Kindbehartiger ? De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een echtscheidingssituatie. Hij of zij luistert naar de...Lees meer »

Onderneming en Echtscheiding

Bij de zakelijke afhandeling van een echtscheiding waarbij een onderneming betrokkenen is (ongeacht de bedrijfsvorm en het al dan niet aanwezig zijn van huwelijkse voorwaarden) dienen de volgende vragen beantwoord te worden: 1. Op welke wijze werd er samengewerkt ? -  man-vrouw...Lees meer »

Persbericht KIES-groep Schijndel Brabants Dagblad 25 maart 2015

http://www.bd.nl/regio/den-bosch-en-omgeving/schijndel Op 25 maart 2015 plaatste het CJG, ter promotie van de start van een KIES-groep in Schijndel, een persbericht in het Brabants Dagblad. Miriam van Heijst-van der Lee is als KIES-Coach verbonden aan dit project.     Lees meer »

Wetsvoorstel kinderalimentatie (ingang 2016 ?)

De Kamerleden Jeroen Recourt (PvdA) en Ard van der Steur (VVD) hebben een wetsvoorstel ingediend om de regels voor kinderalimentatie aan te passen. De aanleiding hiervoor is de behoefte om de strijd over de kinderalimentatie tussen ouders te verminderen. Dit zou dan moeten resulteren in een daling...Lees meer »

Alimentatie in 2015

Vanaf 1 januari 2015 zijn de regelingen voor ouders en hun kinderen aangepast, de zogenaamde kindregelingen. Dit heeft gevolgen voor de inkomens van u en van uw ex-partner. Maar betekent dit dat u de kinderalimentatie aan moet passen ? Dat is zeker niet altijd het geval.   Nieuwe normen....Lees meer »

Samenwerking met de Raad voor de Rechtsbijstand op basis van High Trust

Cervix Mediation werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor de Rechtsbijstand. Dit betekent dat, wanneer Cervix Mediation voor de cliënt een toevoeging (gesubsidieerde echtsbijstand) aanvraagt bij de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR), de RvR deze aanvraag altijd toekent. Aan het...Lees meer »

De KIES-Coach en het KIES-programma

Wat is KIES ? 1.   een structureel, landelijk dekkend aanbod; 2.   effectief bewezen, wetenschappelijk getoetst en professioneel begeleid; 3.   ontstaan uit de praktijk, theoretisch onderzoek en een proeftraject; 4.   geeft kinderen een stem in de...Lees meer »

KIES-omgangsbegeleiding

"Een moeder zal tienduizend mijlen ver over bergen en rivieren trekken, omdat zij ergens in de wereld een kind heeft " (Monzaemon Chikamatsu). "Veiligheid is voor een kind zijn vaders hand, die hem stevig vasthoudt". (onbekend). KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding...Lees meer »

Alimentatie: Wat kan er gaan er veranderen ?

Er ligt nu een wetsvoorstel om de duur van de alimentatie terug te brengen tot maximaal vijf jaar of tot het jongste kind twaalf jaar is. Een uitzondering wordt gemaakt voor een huwelijk dat langer dan vijftien jaar geduurd heeft. Dan moet alimentatie worden betaald voor de helft van het aantal jaren...Lees meer »

De bijzondere curator: kinderen krijgen vaker stem bij (v)echtscheiding.

Ouders nemen als wettelijke vertegenwoordigers alle belangrijke beslissingen voor een minderjarig kind. Dat is meestal geen probleem, maar de belangen van de ouders kunnen in strijd komen met de belangen van het kind. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding. Zo kan het kind het oneens zijn met de...Lees meer »

Pensioenoplossingen Top 10

Top 10 aan oplossingsmogelijkheden om uw pensioenregeling te optimaliseren en de versobering van uw pensioenopbouw vanaf 2015 tot een minimum te beperken: 1. Verlaging franchise en verhoging opbouwpercentage nabestaandenpensioen. 2. Aanpassen van het nabestaandenpensioen van risicobasis naar...Lees meer »

Wat kan er gebeuren wanneer u de alimentatie niet betaalt ?

Wanneer de rechtbank de alimentatie heeft vastgesteld, is het de bedoeling dat deze correct wordt betaald. Wanneer dit echt niet gebeurt, kan de ontvangende partij het LBIO, het NLAI of een deurwaarder inschakelen. LBIO staat voor Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen en is gevestigd in...Lees meer »

Volg Cervix Mediation op Twitter en Facebook !

Vanaf 17 september 2014 is Cervix Mediation te volgen op Twitter en Facebook. De boodschap van vandaag: samenwerking met praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie en orthopedagogie. Lees meer »

Kabinet maakt scheiden zonder rechter en advocaat mogelijk.

Echtparen die het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben, kunnen straks via de ambtenaar van de burgerlijke stand scheiden. Deze procedure is eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie, waarmee...Lees meer »

Stichting KANJER

Stichting Kanjer is opgericht voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar waarvan de ouders gescheiden zijn. Jaarlijks organiseert men een aantal weekenden, waarbij deze kinderen, in een kindvriendelijke omgeving, op een professionele, speelse wijze worden begeleid bij het acceptatie- en...Lees meer »

4 manieren om met het ouderdomspensioen om te gaan bij echtscheiding.

Is er sprake van opgebouwde ouderdomspensioenrechten tijdens het huwelijk ?  Dan zijn deze vatbaar voor verevening op grond van de Wet verevening pensioenrechten. U kunt hierover de volgende afspraken maken: 1. U kunt niets afspreken. Dan krijgt ieder de helft van het pensioen dat tijdens...Lees meer »

Aandachtspunten bij verhuur van koopwoning.

Mogelijk bent u in het bezit van een koopwoning en wilt u deze verkopen. Echter, er biedt zich geen koper aan. Om het financiële plaatje rond te krijgen, kan het een oplossing lijken om de woning dan tijdelijk te verhuren. In dat geval is het advies om rekening te houden met het...Lees meer »

Maak van je liefdesdrama een cadeau.

Het boek "Voorkom een vechtscheiding" van Nancy Steutel helpt je voorkomen dat je bij een echtscheiding jezelf en je kinderen kapot maakt door een vechtscheiding. Blijf niet hangen in haat, woede en wrok, maar hervindt de liefde die er ooit was en gebruik die om uitelkaar te gaan. Op deze...Lees meer »

Vechtscheiding, Oudervervreemding en Ouderverstoting onder de loep.

Het onderwerp vechtscheidingen, oorzaken, gevolgen en hoe daarmee om te gaan staan behoorlijk in de belangstelling. Velen die te maken krijgen met ernstige onderlinge conflicten rond de scheiding en de kinderen, zoeken in dit kader naar antwoorden, oplossingen en een werkbare aanpak. Herverbinden...Lees meer »

Campagne van Sire: Kinderen in een echtscheiding .

Campagne van Sire: Kinderen in een echtscheiding .   Lees meer »

Complexe scheidingen en ouderschap

Een veel gehoord misverstand is dat gezamenlijk ouderschap in tact moet blijven na een scheiding. Wanneer dat mogelijk is, is dat prima. Echter, veel ouders slaken een zucht van verlichting wanneer zij horen dat solo-ouderschap de beste optie is bij een complexe scheiding met veel strijd....Lees meer »

Opnieuw samengestelde gezinnen: grote inzet en hoog oplopend conflict.

Typerend voor het nieuw samengestelde gezin is dat kinderen minstens drie en soms vier ouderfiguren hebben en evenveel families. Voor een aantal brengt het nieuw samengesteld gezin veel goeds met zich mee. Zij weten de complexiteit van deze situatie te accepteren en een plek te geven. Voor...Lees meer »

Wijziging meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling per 1 januari 2019

Wijziging Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Ingangsdatum: 1 januari 2019. Oefenen implementatie afwegingskader:  medio 2018 t/m 31 december 2018 Beschrijven afwegingskader: heden tot medio juni 2018....Lees meer »