TARIEVEN

 

meer info

Cervix Mediation gaat niet voor de duurste oplossing, maar voor de beste.

Tarieven per 1 januari 2019 (incl. BTW).

De Kindbehartiger

A. Traject kind en ouders  € 840,00 incl. BTW
 • gezamenlijk of afzonderlijk gesprek met beide ouders ter kennismaking en formulering van de hulpvraag en de werkdoelen.
 • Minimaal drie kindgesprekken
 • Vervolggesprek met elke ouder afzonderlijk
 • Gezamenlijk oudergesprek rondom de terugkoppeling van de kinderen.Indien er meerdere kinderen meedoen aan het traject, kan er desgewenst een afzonderlijke terugkoppeling per kind plaatsvinden.
 • Afzonderlijk kindgesprek ten behoeve van de terugkoppeling en het geven van uitleg.
 • Verslaglegging en (juridische) advisering
 • Een nazorggesprek

B. Traject kind-borging stem richting het juridisch speelveld  € 475,00 incl. BTW

 • Toestemming af te stemmen via de gezaghebbende ouders/hun advocaten
 • Minimaal drie kindgesprekken
 • Verslaglegging stem van het kind en (juridische) advisering
 • Een nazorggesprek.
In bepaalde situaties kan er afgeweken worden voor voornoemde trajectprijzen. 
Het uurtarief van de Kindbehartiger is € 90,7 incl. BTW + locatiehuur (telefoon- en e-mailcontact alsmede reistijd worden vanaf een tijdsbestek van vijf uur bij de ouders in rekening gebracht.)
 
 
KIES (incl. KIES MEER EN KIES-OMGANGSBEGELEIDING)
 • 5 bijeenkomsten       € 272,25 incl. BTW per kind 
Incl. informatie- en evaluatiegesprek
 
Rouwverwerking bij echtscheiding
 • 5 bijeenkomsten       € 151,25 incl. BTW per deelnemer  
Intakegesprek
gratis
 
 
Mediation
 
•  gesprekskosten per persoon                     € 102,85 incl. BTW per uur + locatiehuur
 
Opmaak ouderschapsplan                           € 120,00 excl. gesprekskosten
Alimentatieberekening                              
• Particulier                                                   € 180,00 excl. gesprekskosten
• Ondernemer                                               € 200,00 excl. gesprekskosten
Opmaak convenant                                      € 200,00 excl. gesprekskosten
 
Gratis kennismakingsgesprek
 
Voor mediation zijn tenminste twee partijen nodig.
De kosten worden in onderling overleg door partijen gedeeld.
In bepaalde situaties wordt een mediation waarbij beide partijen in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, gratis aangeboden door Cervix Mediation.
Telefoon- en e-mailcontact alsmede reistijd worden niet in rekening gebracht.
 
Trajectprijzen voor mediation zijn mogelijk.
De hoogte van de trajectprijs is o.a. afhankelijk van: de aanwezigheid van vermogen, huwelijkse voorwaarden, ondernemerschap, een koopwoning, mate van escalatie van het conflict, wel/geen kinderen.
De mediator maakt per situatie kosteloos een inschatting van de hoogte van de trajectprijs en licht deze op transparante wijze toe. 
Gratis adviesgesprek bij de Hypotheekshop in Schijndel indien gewenst.
 
Ouderbegeleiding
• Twee personen                            € 145,00 per uur incl. BTW (€ 72,50 p.p.)
• 1-oudergezin                                €   80,00 per uur incl. BTW
 
Er kan in deze een vijf strippenkaart aangeschaft worden voor € 350,00 incl. BTW.  Deze biedt de mogelijkheid voor vijf individuele oudergesprekken.

Vergoedingen

 • Vergoeding van het gehele mediationtraject via gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze wordt verstrekt door de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR). Hiervoor dient u te voldoen aan bepaalde inkomenseisen. Mogelijk bent u wel een eigen bijdrage verschuldigd tussen € 53,00- € 105,00. Indien u deze eigen bijdrage aantoonbaar niet kunt voldoen, geef ik de gelegenheid tot "gratis" mediation.
 • Vergoeding van mediation via de rechtsbijstandverzekering.
 • Als ondernemer/ZZp-er: mogelijkheid om betaalde BTW terug te vragen bij de belastingdienst door het gevolgde traject op te voeren als bedrijfskosten.
 • Via de werkgever: vergoeding mogelijk vanuit het persoonlijk budget binnen de organisatie. Of: in geval van ziekteverzuim, is de werkgever mogelijk bereid om een deel van de kosten te vergoeden (overleg met de Arbo-arts of de bedrijfsarts).
 • Via de belastingdienst: mogelijkheid om het gevolgde traject op te voeren als "bijzondere ziektekosten" in de belastingaangifte.
 • PGB via de gemeente