TARIEVEN

 

meer info

Cervix Mediation gaat niet voor de duurste oplossing, maar voor de beste.

Tarieven per 1 januari 2018 (incl. BTW).

Genoemde tarieven zijn excl. locatiehuur.

We ronden af op hele kwartieren naar boven.

Facturering vindt plaats direct na elk gesprek. Betaaltermijn veertien dagen.

De Kindbehartiger

Kantoortijden 9.00u-17.30u
 • Kindgesprekken         €   90,75 per uur 
 • Begeleide omgang    €   90,75 per uur 
 • Reistijd                        €   42,35 per uur 
Na 18.00u of op zaterdagochtend
 • Kindgesprekken         € 102,85 per uur 
 • Begeleide omgang    € 102,85 per uur 
 • Reistijd                        €   42,35 per uur 
 
KIES (incl. KIES MEER EN KIES-OMGANGSBEGELEIDING)
Kantoortijden 9.00u-17.30u
 • 5 bijeenkomsten       € 272,25 per kind 
Incl. informatie- en evaluatiegesprek
 
Rouwverwerking bij echtscheiding
 • 5 bijeenkomsten       € 151,25 per deelnemer 
Telefonisch consult
 •                                      €   18,50 per kwartier 
Intakegesprek
gratis
 
 
Mediation
Kantoortijden (9.00u-17.30u)
• Per persoon                                 € 90,75 per uur
Na 18.00u of op zaterdagochtend
• Per persoon                                 € 102,85 per uur
 
Opmaak ouderschapsplan          € 181,50 excl. gesprekskosten
Alimentatieberekening                              
• Particulier                                    € 242,00 excl. gesprekskosten
• Ondernemer                                € 302,50 excl. gesprekskosten
Opmaak convenant                      € 302,50 excl. gesprekskosten
 
Voor mediation zijn tenminste twee partijen nodig.
De kosten worden in onderling overleg door partijen gedeeld.
(gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk)
 
Ouderbegeleiding
Kantoortijden (9.00u-17.30u)
• Twee personen                            € 151,25 per uur
• 1-oudergezin                                € 102,85 per uur
Na 18.00u of op zaterdagochtend
• Twee personen                            € 181,50 per uur
• 1-oudergezin                                € 118,00 per uur

 

Vergoedingen

 • Vergoeding van het gehele mediationtraject via gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze wordt verstrekt door de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR). Hiervoor dient u te voldoen aan bepaalde inkomenseisen. Mogelijk bent u wel een eigen bijdrage verschuldigd tussen € 53,00- € 105,00. Indien u deze eigen bijdrage aantoonbaar niet kunt voldoen, geef ik de gelegenheid tot "gratis" mediation.
 • Vergoeding van mediation via de rechtsbijstandverzekering.
 • Als ondernemer/ZZp-er: mogelijkheid om betaalde BTW terug te vragen bij de belastingdienst door het gevolgde traject op te voeren als bedrijfskosten.
 • Via de werkgever: vergoeding mogelijk vanuit het persoonlijk budget binnen de organisatie. Of: in geval van ziekteverzuim, is de werkgever mogelijk bereid om een deel van de kosten te vergoeden (overleg met de Arbo-arts of de bedrijfsarts).
 • Via de belastingdienst: mogelijkheid om het gevolgde traject op te voeren als "bijzondere ziektekosten" in de belastingaangifte.
 • PGB via de gemeente