TARIEVEN per 1 september 2022 incl. BTW.

 

meer info

Wat kost het ?

Voor het traject van de Kindbehartiger, coaching en echtscheidingshulpverlening geldt een uurtarief van € 102,85 incl. BTW. Strippenkaart voor zes gesprekken van anderhalf uur voor € 600,00

De KIEStrajecten kosten € 250,00 incl. BTW per deelnemer

Mediation: vanaf 1 maart 2023 zijn de eerste tweeëneenhalf uur gratis voor betalende klanten.

ouderschapsplan p.p. € 110
alimentatieberekening p.p. € 110
echtscheidingsconvenant p.p. € 220
uurloon p.p.         € 110
griffiekosten:  
betalend p.p. € 157
rechtsbijstand p.p. € 43
leges gemeente per akte € 14

 

Pakketprijzen:

Kindbehartiger: € 999,00 voor vijf gesprekken van anderhalf uur en de opmaak van één schriftelijk verslag voor rechtbank/hulpverlening.

Mediation:

budgetpakket € 775,00 p.p.incl BTW (totaal acht door de mediator te werken uren)

Het budgetpakket is niet van toepassing voor ouders met minderjarige kinderen

comfortpakket:€ 1.450,00 p.p. incl BTW (totaal vijftien door de mediator te werken uren)

ouderpakket : € 1.750,00 p.p.  (incl. 2 kindgesprekken; totaal achttien door de mediator te werken uren) )

De pakketprijzen zijn excl. griffiekosten, advocaatkosten, leges en persoonlijke kosten partijen. 

Bij overschrijding van het bij het betreffende pakket behorende aantal door de mediator te investeren uren, treedt het normale uurtarief van € 110,00 incl. BTW p.p. in werking danwel stopt de mediation

 

Vergoedingen

Mediation:

  • Via gesubsidieerde rechtsbijstand. Het uurloon en de extra kosten voor de opmaak van de alimentatieberekening, het ouderschapsplan, het convenant en de advocaat gelden niet als u drie jaar geleden beneden een bepaalde inkomensgrens zat. Verzoekschriften voor echtscheiding kunnen uitsluitend door een advocaat worden ingediend. https://www.rvr.org/mediators/toevoegingen/inkomens- en vermogenseisen
  • Via de rechtsbijstandverzekering
Traject bij de Kindbehartiger, coaching, echtscheidingshulpverlening en KIES:
 
  • Via de gemeente
  • Via de Arbodienst. Bijvoorbeeld in het geval van burn-outpreventie en voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Neem hierover contact op met je bedrijfsarts of werkgever.
  • Via je werkgever. Je kunt aan je werkgever vragen of je je opleidingsbudget mag besteden aan coachingsgesprekken. Neem hierover contact op met je werkgever.
  • Via de belastingdienst. Als particulier kun je coachingskosten inclusief de btw als scholingskosten aftrekken van je inkomstenbelasting. Het doel moet dan gericht zijn op verandering van werkkring of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zin om arbeidsinkomsten te behouden of te verwerven. In 2019 was er een drempel van € 250,-. Neem hierover contact op met de belastingdienst.