WAT HOUDT HET IN

 

mediation

De mediator van Cervix Mediation te Schijndel is MfN-geregistreerd en geaccrediteerd familiemediator. Meer weten over mediation ? Kijk hier.

WAT IS MEDIATION ?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Onder begeleiding van een onafhankelijke deskundige (de mediator) gaan jullie samen op zoek naar een oplossing voor jullie probleem. De mediator begeleidt dit proces en brengt er structuur in aan. Een mediator heeft geen resultaatverplichting, wel een inspanningsverplichting om de deelnemers te begeleiden naar het vinden van een oplossing. De inzet om tot een oplossing te komen, komt van de deelnemers zelf. Belangrijk is dat de deelnemers bereid zijn om samen aan tafel te gaan om zich in te zetten om een gezamenlijke oplossing te bereiken. Het gaat daarbij niet om gelijk of ongelijk, maar om rust. Het bouwen aan een nieuwe toekomst. 

De mediationgesprekken zijn vertrouwelijk. Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De gemaakte afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd. Deze afspraken zijn bindend.

Mediation is toepasbaar op alle soorten conflicten.

WAAROM MEDIATION ? WAAROM GEEN ADVOCAAT ?

Een MfN registermediator heeft voor de aanpak van conflicten dezelfde kennis en vaardigheden als een advocaat.

Een advocaat behartigt alleen de belangen van zijn cliënt. Dat kan tot gevolg hebben dat de conflicten verder toenemen.Vaak wordt het dan een strijd om gelijk te krijgen of om zaken zo goed mogelijk juridisch "af te dekken". De emoties en de onrust blijven. Of gemaakte afspraken worden niet nagekomen omdat één van de "partijen" het niet eens is met de uitspraak van de rechter.

Tijdens mediation wordt er gezocht naar een gezamenlijke oplossing. We kijken naar de belangen van de deelnemers en zoeken naar de overeenkomst daarin. Door het bespreekbaar maken en het benoemen van de emoties, kan over en weer begrip ontstaan. Dit vergroot de kans op nakoming van de gemaakte afspraken, omdat de deelnemers zich hierin herkennen en zich gehoord voelen.

Mediation is vaak goedkoper dan een gerechtelijke procedure waarbij meestal twee advocaten betrokken zijn. Er wordt immers door de deelnemers "maar" één mediator ingeschakeld. 

Mediation is ook sneller dan een gerechtelijke procedure. In gemiddeld drie tot vijf sessies elk van twee uur kan binnen drie maanden een oplossing bereikt zijn (met uitzondering van de complexe scheidingen).

WAT IS DE MEDIATORSFEDERATIE NEDERLAND (MfN) ?

Het MfN register wordt beheerd door de Stichting Kwaliteit Mediators. In dit MfN-register staan uitsluitend mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van deze stichting. Een MfN-geregistreerde mediator heeft zowel een theorie- als een praktijkexamen succesvol afgelegd. Om de registratie te behouden, dient de mediator jaarlijks aantoonbaar te blijven voldoen aan de kennis- en vaardigheidseisen en eisen op het gebied van nascholing. Dit wordt ook gecontroleerd. Op een MfN-registermediator is klacht- en tuchtrecht van toepassing. 

 

HOE VERLOOPT  EEN MEDIATIONTRAJECT ?

Na ontvangst van het verzoek voor een kennismaking, plant de mediator samen met de deelnemers een datum en een tijd voor een gratis kennismakingsgesprek in. Dit wordt door de mediator aan alle deelnemers per e-mail bevestigd. De mediationovereenkomst, de MfN-gedragsregels, het MfN-reglement, het privacystatement en de algemene voorwaarden worden als bijlage aan dit bericht meegestuurd.  Het is belangrijk dat alle deelnemers een klik voelen met de mediator en zich veilig voelen. Een van de doelen van de kennismaking is, om dit na te kunnen gaan.Daarnaast wordt in het kennismakingsgesprek de mediationovereenkomst verder toegelicht en het doel van de mediation besproken.De mediation gaat van start na ondertekening van de mediationovereenkomst.

Na het ondertekenen van de mediationovereenkomst krijgen de deelnemers de ruimte om hun kant van het conflict verder toe te lichten. Door het stellen van vragen, zorgt de mediator ervoor dat alle feiten en gevoelens aan de orde komen. Is hetgeen men denkt, ook echt wat de ander bedoeld heeft ? Er wordt gekeken naar de behoeften van alle deelnemers. Wat is van belang om de toekomst tot een succes te maken voor iedereen ? Dit wordt op een rijtje gezet, zodat duidelijk wordt waar de overeenkomsten zitten en welke oplossingen er mogelijk zijn. 

MEDIATION BIJ SCHEIDING

Wanneer er mediation ingezet wordt voor de afwikkeling van een scheiding, zijn er een aantal zaken die geregeld moeten worden. Na ondertekening van de mediationovereenkomst, starten we met de scheidingsmelding. De deelnemers spreken naar elkaar uit waarom men de relatie wil beëindigen. Doel daarvan is om vast te stellen of de keuze om de relatie te beëindigen ook echt de wens is. Door het uitspreken van de pijn op partnerniveau, kunnen de bijbehorende emoties vrijkomen. Dit zorgt voor een verwerking van de pijn en begrip over en weer, of berusting in de situatie. Deze stap is nodig om overeenstemming te kunnen verkrijgen over de financiële afhandeling van de scheiding en om op ouderniveau goed samen te kunnen gaan werken. Wanneer de conflicten blijven bestaan, kunnen we parallelouderschap in gaan zetten om zo rust te verkrijgen.

Na de scheidingsmelding komen het ouderschapsplan, de alimentatieberekening en de opmaak van het echtscheidingsconvenant aan de orde. Voor de opmaak van het echtscheidingsconvenant en de alimentatieberekening is financiële informatie van alle deelnemers nodig. De mediator overlegt na de scheidingsmelding de lijst van benodigde financiële informatie aan de deelnemers, dit ook omdat bepaalde informatie elders (bijvoorbeeld bij de pensioenverzekeraar) opgevraagd moet worden.

ECHTSCHEIDINGSHULPVERLENING/OUDERSCHAPSBEMIDDELING

Deze vorm van hulpverlening kan worden ingezet wanneer de echtscheiding al is uitgesproken door de rechtbank, maar er desondanks nog conflicten blijven. Bij ouderschapsbemiddeling worden afspraken gemaakt over zaken die betrekking hebben op de ouder-kindrelatie: bijvoorbeeld het herzien van een ouderschapsplan of contactherstel tussen ouder en kind(eren).

Cervix Mediation is geaccrediteerd familiemediator. Dat betekent dat er een gespecialiseerd opleiding is gevolgd om echtscheidings- en familiezaken te begeleiden. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van complexe scheidingszaken en maken de ouder-kindrelatie in een scheiding tot een belangrijk aandachtspunt. Cervix Mediation werkt o.a. als rechtbankmediator en piketmediator. In de hoedanigheid van piketmediation woont de mediator rechtszittingen bij op het gebied van echtscheidingszaken om vervolgens aansluitend aan de zitting met ouders in mediation te gaan.