WAT HOUDT HET IN

 

mediation

De mediator van Cervix Mediation te Schijndel is MfN-geregistreerd en geaccrediteerd familiemediator. Meer weten over mediation ? Kijk hier.

DOELEN VAN MEDIATION

 • De-escalatie.
 • Herstellen van de onderlinge communicatie.
 • Benoemen van de gezamenlijke belangen.
 • Toewerken naar afspraken die voor jullie aanvaardbaar zijn.
 • Bevorderen van wederzijds begrip en respect.

MEER OVER MEDIATION

 • Jullie kunnen mediation starten op eigen initiatief, maar het kan ook door de rechter worden opgelegd of geadviseerd worden door een verwijzer..
 • De mediation start na ondertekening van de mediationovereenkomst. In de mediatiovereenkomst wordt o.a. vastgelegd over welke kwestie er gesproken wordt, wat de regels en voorwaarden bij mediation zijn en hoe de betaling van de mediator geregeld is. In de mediationovereenkomst wordt ook aangegeven hoe de mediator omgaat met persoonlijke gegevens van partijen.
 • Jullie zijn zelf verantwoordelijk voor de oplossing van het conflict.De mediator faciliteert hierbij en is verantwoordelijk voor het proces. De mediator heeft geen resultaatverplichting.
 • Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het zoeken naar oplossingen vraagt een grote inzet. Vrijwilligheid betekent ook dat mediation op elk moment kan worden gestopt, zowel door de deelnemers als door de mediator.
 • De mediator is neutraal (meerzijdig partijdig). Een mediator kan partijen wel aangeven wat er wordt waargenomen in hun communicatie en wat het effect daarvan is op de ander.
 • Mediation is vertrouwelijk (zie art. 7 en 10 reglement MfN). De geheimhouding is van belang om de deelnemers de veiligheid te bieden om vrijuit te spreken.. De gesprekken, verslagen, e-mailcontacten en tussentijdse afspraken zijn vertrouwelijk en vallen onder de geheimhouding van de mediation.
 • Wanneer er overeenstemming wordt bereikt, wordt deze schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.  Deze valt onder de geheimhouding van de mediation, tenzij anders is afgesproken. In de vaststellingsovereenkomst kan worden afgesproken op welke zaken t.a.v. de vaststellingsovereenkomst de geheimhouding niet van toepassing is.
 • Gemiddeld zijn er vier tot zes mediationbijeenkomsten nodig om een conflict op te lossen (gemiddelde duur vier maanden). De afwikkeling van een complexe (echt)scheiding kan langer in beslag nemen.

 

HOE VERLOOPT FAMILIEMEDIATION

De afwikkeling van een (echt)scheiding kent een psychologische en een juridische fase.

De psychologische fase:

 • de scheidingsmelding
 • verwerking van emoties
 • afscheid van elkaar als partners
 • splitsing van de partnerrol en de ouderrol
 • inzichtelijk maken van communicatiepatronen
 • balans macht en machteloosheid
 • belang van het kind voorop
 • oudercommunicatie
 • kindgesprekken
 • omgangsregeling
 • aanvang opmaak ouderschapsplan

Het doel is om ouders in dialoog te krijgen en te houden.

De juridische fase:

 • berekening alimentatie
 • pensioenen
 • lijfrentepolissen
 • koopwoning
 • boedelverdeling

In de meeste mediationtrajecten volgt de juridische fase op de psychologische fase.

De mediator stemt de volgorde van afhandeling met jullie af.

Familiemediation heeft de beste kans van slagen als:

 • jullie je standpunten en belangen in respectvolle communicatie kenbaar wil maken aan elkaar.
 • jullie het allebei belangrijk vinden dat jullie kinderen contact hebben met beide ouders en zich bij beide ouders thuis voelen.
 • jullie de intentie hebben om de conflicten gezamenlijk en zonder tussenkomst van de rechter op te lossen.

Integratieve familiemediation richt zich op:

 • oplossen van conflicten tussen ouder(s) en kind
 • oplossen van conflicten tussen ouders
 • oplossen van conflicten tussen partners
 • oplossen van conflicten tussen broers en zussen

Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van netwerkbijeenkomsten: het sociale netwerk om ouders heen gaat bijdragen aan het vinden en het uitvoeren van een oplossing.