Bijzondere Curator Jeugdzaken

 

meer info

We komen er samen niet uit.

De Bijzondere Curator Jeugdzaken behartigt in een gerechtelijke procedure de belangen van het kind en vertaalt de stem van het kind.

De rechter kan een Bijzondere Curator Jeugdzaken benoemen wanneer er op een belangrijk en concreet onderwerp verschil van mening is tussen de ouder(s) en het kind of tussen de ouders onderling. Een minderjarig kind, een ouder (al dan niet met gezag) of een familielid kan zich voor de benoeming van een Bijzondere Curator Jeugdzaken tot de rechter wenden .  Volwassenen dienen hiervoor een advocaat in te schakelen. Een minderjarig kind kan de rechter zelf ook een brief schrijven, opbellen of een e-mail sturen met het verzoek om een Bijzondere Curator Jeugdzaken te benoemen. 

 

De Bijzondere Curator Jeugdzaken adviseert de rechter en krijgt van de rechter de taak om bepaalde dingen te onderzoeken. De Bijzonder Curator Jeugdzaken is voor een periode van maximaal acht weken betrokken. In die periode praat de Bijzondere Curator Jeugdzaken met alle betrokkenen en probeert tot een oplossing te komen. De Bijzondere Curator Jeugdzaken informeert de rechter door een verslag in te sturen.

De Bijzondere Curator jeugdzaken wordt volledig vergoed door de overheid.

De Bijzonder Curator Jeugdzaken kan o.a. worden ingezet bij:

  • Omgangszaken
  • Uithuisplaatsing
  • Pleegzorg
  • Kinderbeschermingsmaatregelen