Bijzondere Curator 

 

meer info

We komen er samen niet uit.

De Bijzondere Curator behartigt in een gerechtelijke procedure de belangen van het kind en vertaalt de stem van het kind.

De rechter kan een Bijzondere Curator benoemen wanneer er op een belangrijk en concreet onderwerp verschil van mening is tussen de ouder(s) en het kind of tussen de ouders onderling. Een minderjarig kind, een ouder (al dan niet met gezag) of een familielid kan zich voor de benoeming van een Bijzondere Curator tot de rechter wenden .  Volwassenen dienen hiervoor een advocaat in te schakelen. Een minderjarig kind kan de rechter zelf ook een brief schrijven, opbellen of een e-mail sturen met het verzoek om een Bijzondere Curator te benoemen. 

De Bijzondere Curator adviseert de rechter en krijgt van de rechter de taak om bepaalde dingen te onderzoeken. De Bijzonder Curator is voor een periode van maximaal acht weken betrokken. In die periode praat de Bijzondere Curator met alle betrokkenen en probeert tot een oplossing te komen. De Bijzondere Curator informeert de rechter door een verslag in te sturen.

De Bijzondere Curator wordt volledig vergoed door de overheid.

De Bijzonder Curator kan o.a. worden ingezet bij:

  • Omgangszaken
  • Uithuisplaatsing
  • Pleegzorg
  • Kinderbeschermingsmaatregelen

Onlangs zijn de kwaliteitseisen voor het kunnen werken als Bijzondere Curator verscherpt. 

Miriam van Heijst heeft aan de universiteit van Leiden een opleiding tot Bijzondere Curator gevolgd. Conform de recent aangepaste kwaliteitseisen, heeft zij na afsluiting van voornoemde opleiding in 2022 een schriftelijk examen en een assessment met goed gevolg afgelegd. Dientengevolge is zij als Bijzondere Curator opgenomen in het betreffende register van de BCN en de Raad voor de Rechtsbijstand.