ECHTSCHEIDING

 

Kindgesprekken

Waar ouders strijden, is het kind uit beeld.

Onderzoek toont aan dat, de mate waarin kinderen een scheiding kunnen verwerken,  voor een groot deel afhankelijk is van de vraag of hun ouders erin slagen om er bovenop te komen. De allerbelangrijkste voorwaarde is dat ouders kinderen niet belasten met hun eigen gevoelens van boosheid en verdriet. Kinderen vragen om te kiezen tussen ouders, betekent: verliezen.

In een kindgesprek heeft het kind de mogelijkheid om zijn of haar verhaal te doen en wensen te uiten aan een onafhankelijke derde. Jullie kind kan zo vertellen wat voor hem/haar belangrijk is en hoe hij/zij met de situatie omgaat, zonder daardoor in een loyaliteitsconflict te komen. Kinderen mogen zeggen wat ze denken en voelen, maar hoeven geen beslissingen te nemen. Het kind wordt geleerd om voor zichzelf op te komen en zichzelf te beschermen.

De gesprekken met kinderen kunnen individueel worden gevoerd, maar kunnen ook in groepsverband plaatsvinden.

De stem van het kind geeft vele verwachtingen weer. Door deze verwachtingen niet te negeren, maar te verbinden, kan er een nuancering worden gebracht in een eventueel conflict tussen ouders. Hiermee wordt het kind niet belast; het kind is al belast door de echtscheiding. En.... kinderen zijn niet altijd neutraal, maar kunnen indirect een aandeel hebben in het conflict tussen ouders (ik wil niet naar papa, want...). Door nieuwe "wegen" te zoeken, geloof in andere mogelijkheden op te bouwen, wordt de veerkracht van het kind versterkt.

Cervix Mediation biedt in deze een traject als KIES-Coach, KIES-Mediator of Kindbehartiger. Dit kan in combinatie met mediation worden aangeboden, maar hoeft niet.

Kijk voor meer informatie onder tabblad "meer informatie" bij "Kindbehartiger" en "Coaching".

www.kiesvoorhetkind.nl en www.kindbehartiger.nl

https://youtu.be/2ifUfUiqUqQ

https://youtu.be/cuCMh0PYSUM