ECHTSCHEIDING

 

Kindgesprekken

Waar ouders strijden, is het kind uit beeld. Ouders zijn dan immers met elkaar bezig. Het belang van het kind wordt los van het kind ingevuld. Hoe kan het welzijn van het kind verhoogd worden ?

Onderzoek toont aan dat, de mate waarin kinderen een scheiding kunnen verwerken,  voor een groot deel afhankelijk is van de vraag of hun ouders erin slagen om er bovenop te komen. De allerbelangrijkste voorwaarde is dat ouders kinderen niet belasten met hun eigen gevoelens van boosheid en verdriet. Kinderen vragen om te kiezen tussen ouders, betekent: verliezen.

In een kindgesprek heeft het kind de mogelijkheid om zijn of haar verhaal te doen en wensen te uiten aan een onafhankelijke derde. Jullie kind kan zo vertellen wat voor hem/haar belangrijk is en hoe hij/zij met de situatie omgaat, zonder daardoor in een loyaliteitsconflict te komen. Kinderen mogen zeggen wat ze denken en voelen, maar hoeven geen beslissingen te nemen. Het kind wordt geleerd om voor zichzelf op te komen en zichzelf te beschermen.

De stem van het kind geeft vele verwachtingen weer. Door deze verwachtingen niet te negeren, maar te verbinden, kan er een nuancering worden gebracht in een eventueel conflict tussen ouders. Hiermee wordt het kind niet belast; het kind is al belast door de echtscheiding. En.... kinderen zijn niet altijd neutraal, maar kunnen indirect een aandeel hebben in het conflict tussen ouders (ik wil niet naar papa, want...). Door nieuwe "wegen" te zoeken, geloof in andere mogelijkheden op te bouwen, wordt de veerkracht van het kind versterkt.

De gesprekken met kinderen kunnen individueel worden gevoerd, maar kunnen ook in groepsverband plaatsvinden.

KIES

Tijdens de mediation vindt de begeleiding van kinderen plaats aan de hand van het KIES-programma. KIES staat voor kinderen in echtscheidingssituaties. De effecten van het KIES-programma zijn wetenschappelijk getoetst door de universiteit van Utrecht. Uit dit onderzoek is gebleken dat het KIES-programma daadwerkelijk helpt om de negatieve effecten van een echtscheiding bij kinderen te verminderen. De deelname aan het KIES-programma kan bij Cervix Mediation onderdeel zijn van het mediationtraject maar kan bij Cervix Mediation ook los van een mediationtraject gevolgd worden.

 

De Kindbehartiger

De Kindbehartiger is een belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor kinderen in een (echt)scheidingssituatie. De Kindbehartiger is gekwalificeerd om de zorg rondom een kind te combineren met juridische kennis op het gebied van Jeugdrecht. De Kindbehartiger kan los van mediation worden ingezet door ouders, het kind of het juridische kader.

Een Kindbehartiger kan worden ingezet om onderstaande redenen:

  • de stem van het kind te vertolken bij het opstellen van een omgangsregeling
  • begeleiding bij een omgangsregeling
  • voorbereiding hoorrecht op de rechtbank.
  • vergezellen van het kind bij gebruikmaking van het hoorrecht op de rechtbank
  • regiefunctie in de zorg rondom een kind

Voor deelname aan het KIES-programma en voor het inschakelen van de Kindbehartiger is voor kinderen jonger dan zestien jaar toestemming van beide gezagsdragers nodig. Indien een ouder het gezag heeft, dan kan worden volstaan met instemming van de ouder met eenhoofdig gezag.

Bijzonder Curator Jeugdzaken

De Bijzonder Curator Jeugdzorg wordt door de rechtbank benoemd om de rechtbank te adviseren op nader aangegeven zaken. Het betreft dan een strijdigheid in de belangen tussen ouders en kinderen. De Bijzonder Curator Jeugdzorg spreekt met alle partijen en staat boven de "geheimhoudingsplicht" van hulpverleners, zodat deze zonder toestemming van ouders informatie over het kind kan inwinnen bij betrokken professionals. Nadat de Bijzonder Curator Jeugdzorg alle partijen gehoord heeft, wordt er gerapporteerd aan de rechter. Vervolgens neemt de rechter een beslissing en stopt de tussenkomst van de Bijzonder Curator Jeugdzorg.

Voor de inschakeling van de Bijzonder Curator Jeugdzorg is geen toestemming van de ouderlijke gezagsdragers nodig. Deze wordt immers aangesteld door de rechter.

Cervix Mediation is gekwalificeerd KIES-Coach en Omgangsbegeleider, Kindbehartiger en Bijzonder Curator Jeugdzorg.