Het gaat er niet om wat ik zeg of doe, maar om wat jij begrijpt en wat het met jou doet.

WELKOM BIJ CERVIX MEDIATION

 

hoe kunnen we samen anders zijn

CONFLICTEN GEVEN STRESS: HOE KUN JE WEER RUST VINDEN EN BOUWEN AAN EEN NIEUWE TOEKOMST?

Een gezamenlijke oplossing kan helpen om de draad van het leven weer op te pakken. Mediation kan hierbij een hulpmiddel zijn. Kijken naar de toekomst: Wat is er nodig om deze te realiseren ?

Is er geen gezamenlijke oplossing mogelijk ? Dan kunnen we samen nadenken over de dingen waar je wel invloed op hebt.

 

Cervix Mediation Schijndel: mediation en coaching van ouder, kind en professional bij scheiding en familieconflict.  

Cervix Mediation biedt in geval van echtscheidingshulpverlening dezelfde trajecten aan als jeugdzorginstellingen en heeft GEEN wachtlijst. Afspraak binnen een tot twee weken is mogelijk. 

 

Het besluit om te gaan scheiden neem je niet in één keer. Daar gaat een langere tijd van verdriet, teleurstelling en angst aan vooraf.

Als het besluit om te gaan scheiden dan uiteindelijk is genomen, zijn er veel dingen die geregeld moeten worden. Er is nauwelijks tijd om stil te staan bij het mislukte huwelijk en hoe je als ouders samen verder moet.

  • Wanneer en hoe vertellen jullie het aan de kinderen ?
  • Wie gaat waar wonen ?
  • Hoe gaan jullie de financiën regelen ?
  • Hoe gaat de contactregeling met de kinderen eruit zien ?
  • Welke emoties spelen er ?

Mediation

De mediator kan jullie bij dit proces begeleiden door structuur aan te brengen in deze hectische periode vlak na de scheiding.

Ook wanneer de scheiding al langere tijd geleden is, kan mediation bijdragen aan de rust. Door bijvoorbeeld nieuwe afspraken te maken over de contactregeling, of door uit te zoeken hoe het komt dat conflicten blijven voortduren.

Behalve mediation in scheidingssituaties, kun je bij Cervix Mediation ook terecht voor ouderschapsbemiddeling, echtscheidingshulpverlening, familiekwesties, erfeniskwesties en geschillen tussen buren.

 

Kijk voor meer informatie op het tabblad "mediation".

Voor mediation zijn minimaal twee deelnemers nodig. Wanneer dit niet mogelijk is, is een individueel coachingstraject een goed alternatief.

Coaching

Weet je niet meer waar je moet beginnen? Wil je (ex-) partner niet met jou deelnemen aan mediation ? Is er geen contact meer tussen jou, je ex-partner en/of je kinderen ? Ben jij een bonusouder en zoek je naar een fijne plek in het "nieuwe"gezin ? Is er sprake van huiselijk geweld? Cervix Mediation kan je hierbij begeleiden.

Ook wanneer de ander niet deelneemt aan een hulpverleningstraject, kun jij het verschil uitmaken en conflicten verminderen. Wanneer jij uit het conflict blijft, zal de ander op termijn minder het conflict gaan zoeken. Denk maar aan een rijtje dominostenen waarvan de eerste omvalt: de andere stenen vallen mee. We kijken naar hoe je communiceert en kunnen bijvoorbeeld meelezen bij het versturen van e-mailberichten. Of ondersteunen bij het maken van nieuwe afspraken met de andere ouder.

In een coachingstraject kun je leren om je eigen grenzen en behoeften in kaart te brengen en hieraan vast te houden, zonder dat je het conflict aangaat. Uit de beschuldiging en het verwijt te blijven. Hoe jij je ouderrol kunt oppakken, ookal doet de ander (in jouw beleving) misschien niet. Hoe jouw netwerk kan helpen om de conflicten te verminderen en jou te ondersteunen, zonder meteen jouw kant te kiezen.

Of heb je behoefte aan inzicht in je financiële situatie ? Informatie over waar je "recht" op hebt  in een scheidingssituatie? Ook daarin kan Cervix Mediation ondersteunen.

Meer informatie ? Kijk op tabblad "coaching" en tabblad "echtscheiding" (kindgesprekken).Cervix Mediation biedt op het gebied van echtscheidingshulpverlening dezelfde hulpverlening als overheidsinstellingen en heeft geen wachtlijsten. Binnen veertien dagen wordt er een afspraak ingepland.

 

Meer weten over de verwerking van uw persoonsgegevens? Bekijk hier onze privacy statement

 

 

‚Äč