WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

Pensioenoplossingen Top 10

27-09-2014

Top 10 aan oplossingsmogelijkheden om uw pensioenregeling te optimaliseren en de versobering van uw pensioenopbouw vanaf 2015 tot een minimum te beperken:

1. Verlaging franchise en verhoging opbouwpercentage nabestaandenpensioen.

2. Aanpassen van het nabestaandenpensioen van risicobasis naar opbouwbasis (uitruilbaar voor extra ouderdomspensioen).

3. Indien van toepassing: overgang van eindloon naar middelloon (met verhoging van opbouwpercentage).

4. Indien van toepassing: overgang van een beschikbare premieregeling o.b.v. 4% rekenrente naar een 3 % rekenrentestaffel.

5. Uitbreiding van de definitie van het pensioengevende salaris met extra salariscomponenten (of verhoging van het opbouwpercentage bij de huidige salarisdefinitie).

6.Verhoging van de toeslagambitie naar 100% prijsinflatie of zelfs een onvoorwaardelijke vaste stijging.

7. Een extra opslag op de pensioenpremie ter vorming van een toeslagdepot of een bestemmingreserve voor toeslagverlening.

8. Toeslag op het salaris en/of een verlaging van de werknemersbijdrage.

9. Verruiming van de pensioengrondslag door verhoging van het salaris in combinatie met een verhoging van de werknemersbijdrage.

10. Compensatie- en waarderingsvraagstukken voor het verlagen van het pensioen zowel onder als boven

€ 100.000,00 (bijv. gezondheidswaarborgen bij overlijdensdekking, effecten op de jaarrekening, issues rondom gelijke behandeling en goed werkgeverschap etc).

« Naar overzicht