WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

De bijzondere curator: kinderen krijgen vaker stem bij (v)echtscheiding.

23-10-2014

Ouders nemen als wettelijke vertegenwoordigers alle belangrijke beslissingen voor een minderjarig kind. Dat is meestal geen probleem, maar de belangen van de ouders kunnen in strijd komen met de belangen van het kind. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding. Zo kan het kind het oneens zijn met de omgangsregeling die de ouders overeengekomen zijn. Op aandringen van de Kinderombudsman hebben de rechtbanken een richtlijn opgesteld voor de benoeming van een bijzondere curator, die uitsluitend de belangen van het kind behartigt.

Veel rechters praten wel met kinderen ouder dan twaalf jaar. Deze laten echter vaak niet het achterste van hun tong zien in een kort gesprek waarin veel vragen op ze worden afgevuurd. Omdat kinderen vaak loyaal zijn aan beide ouders, is het erg moeilijk om te achterhalen wat zij zelf de beste oplossing vinden als het fout gaat binnen een gezin. Goed luisteren naar wat kinderen willen, is harder nodig dan ooit. Door tijdig de bijzondere curator in het scheidingsproces te betrekken, wordt het belang van het kind gewaarborgd. Het belang van het kind hoort centraal te staan.

Ouders weten vaak niet dat ze een bijzondere curator als belangenbehartiger van de kinderen kunnen laten aanstellen. Ook advocaten en rechters zijn zich hiervan vaak niet bewust. Daarbij komt dat een bijzondere curator alleen dan wordt aangesteld wanneer er sprake is van conflicterende belangen tussen het kind en zijn/haar ouders of de gezinsvoogd. Bijvoorbeeld als er een conflict is over de woonplaats of een studiekeuze.. Of als er een conflict is over een omgangsregeling of een verdeling van een erfenis, waarbij een kind erfgenaam is.

Alle rechtbanken gaan nu werken volgens een nieuwe richtlijn, waarin staat in welke gevallen een bijzonder curator kan worden benoemd, wat er van hem/haar kan worden verwacht, wie voor de benoeming in aanmerking komt en wie om benoeming kan verzoeken. De bijzondere curator kan worden benoemd bij belangenconflicten tussen ouder(s) en kind over: de opvoeding, de verzorging of het vermogen van het kind. De nieuwe richtlijn heeft als doel dat alle rechters voortaan op dezelfde wijze omgaan met een verzoek tot benoeming van een bijzondere curator.

« Naar overzicht