WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

De KIES-Coach en het KIES-programma

10-01-2015

Wat is KIES ?

1.   een structureel, landelijk dekkend aanbod;

2.   effectief bewezen, wetenschappelijk getoetst en professioneel begeleid;

3.   ontstaan uit de praktijk, theoretisch onderzoek en een proeftraject;

4.   geeft kinderen een stem in de scheidingssituatie;

5.   laagdrempelig en toegankelijk voor elk kind (gemeente kan dit subsidiëren);

6.   communicatie bevorderend tussen ouder-kind en ouder-school;

7.   gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen kind-ouder-school;

8.   werkt via het KIES-coachingsmodel aan empowerment en zelfoplossend vermogen;

9.   komt tegemoet aan de rechten van het kind;

10. onafhankelijk en preventief

Het hoofddoel van KIES is om kinderen een onafhankelijke plek te bieden waar ze, niet gehinderd door loyaliteit, hun verhaal kunnen delen met lotgenoten. Dat ze weer erkenning en herkenning krijgen en het gevoel krijgen dat zij er toe doen. Zich bewust worden van hun eigen mogelijkheden in hun eigen situatie, voor zover hun situatie en hun capaciteiten dit toelaten. Dat verborgen verdriet en angst een nieuwe plek krijgen, zodat ze geen blokkades meer vormen voor hun ontwikkeling. Maar ook dat KIES ouders en school tot steun kan zijn en niet veroordeelt.

De KIES-Coach begeleidt het KIES-programma op het basisonderwijs (groep 4 t/m 8) en het voortgezet onderwijs. De begeleiding vindt plaats in groepjes van 7 tot 10 personen. De groepjes komen samen onder schooltijd, zodat het voor de kinderen geen extra tijd vraagt. De aanmelding van de kinderen gebeurt door de school, het maatschappelijk werk of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

De KIES-Coach luistert onbevooroordeeld naar uw kind, trekt geen voorbarige conclusies, kan horen, zien en voelen wat uw kind nodig heeft, het belang van uw kind voorop stellen, een veilige en vertrouwde sfeer scheppen, een open houding hebben, heeft vermogen tot zelfreflectie, goede communicatieve vaardigheden, kan creatief omgaan met veranderingen, beschikt over didactische vaardigheden, heeft pedagogische kennis, voldoende kennis van de ontwikkelingspsychologie, kennis en inzicht in alle mogelijke vormen van echtscheiding, voldoende kennis van de mogelijke gevolgen van een scheiding voor kinderen, voldoende kennis van mogelijke vervolg hulptrajecten die in de omgeving worden aangeboden en de bereidheid om te blijven leren.

Er zijn in het totaal acht bijeenkomsten van een uur voor het basisonderwijs; er zijn vier bijeenkomsten van anderhalf uur voor het voortgezet onderwijs. Voor het plaatsvinden van de bijeenkomsten, wordt het programma in een plenaire bijeenkomst geïntroduceerd bij de ouders. De bijeenkomsten worden afgesloten met een plenaire evaluatiebijeenkomst voor de ouders.

Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen. De bijeenkomsten hebben een logisch verloop in het proces van: Hoe heb je het gehoord ? - Hoe is het nu ? - Wat heb je nodig ? - Hoe zie je de toekomst ? In elke bijeenkomst zit ook weer een logisch verloop in het thema van die keer. Daarbij is gebruik gemaakt van het HOKE proces: Herkennen - Onderzoeken - Kiezen - Evalueren.

 

« Naar overzicht