WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

Samenwerking met de Raad voor de Rechtsbijstand op basis van High Trust

10-01-2015

Cervix Mediation werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor de Rechtsbijstand. Dit betekent dat, wanneer Cervix Mediation voor de cliënt een toevoeging (gesubsidieerde echtsbijstand) aanvraagt bij de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR), de RvR deze aanvraag altijd toekent.

Aan het einde van het mediationtraject, toetst de RvR of de aanvraag al dan niet terecht is geweest. Als dan blijkt dat de aanvraag niet terecht was en de fout aantoonbaar aan Cervix Mediation toe te schrijven is, is het risico voor Cervix Mediation. Cervix Mediation betaalt dan de onterecht ontvangen gelden terug aan de RvR en berekent deze niet door aan de cliënt.

Uitzondering: het voornoemde geldt niet wanneer de cliënt Cervix Mediation niet juist of niet volledig heeft geïnformeerd over zijn financiële positie, of waarbij de financiële positie gedurende het mediationtraject is verbeterd (door bijvoorbeeld een erfenis, een hoger salaris, de verkoop van een woning met overwaarde etc.)

Om in aanmerking te komen voor de toevoeging, stelt de RvR bepaalde inkomensgrenzen. Cervix Mediation vraagt alleen dan een toevoeging bij de RvR aan, als er aan de voorwaarden van de RvR wordt voldaan door de cliënt. Ook wanneer er op basis van een toevoeging kan worden deelgenomen, is de cliënt altijd een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de verschuldigde eigen bijdrage, wordt bepaald door de RvR en ligt tussen de € 53,00 en de € 105,00 per cliënt (afhankelijk van de gezinssamenstelling).

« Naar overzicht