WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

Wetsvoorstel kinderalimentatie (ingang 2016 ?)

23-02-2015

De Kamerleden Jeroen Recourt (PvdA) en Ard van der Steur (VVD) hebben een wetsvoorstel ingediend om de regels voor kinderalimentatie aan te passen. De aanleiding hiervoor is de behoefte om de strijd over de kinderalimentatie tussen ouders te verminderen. Dit zou dan moeten resulteren in een daling van het aantal rechtszaken over kinderalimentatie en een vermindering van het leed van kinderen in echtscheidingssituaties.

Wat zijn de belangrijkste voorstellen ?

1. De nieuwe berekening sluit aan bij het ouderschapsplan. In de huidige wetgeving is het nog zo dat één ouder voornamelijk zorgt en de andere ouder werkt en kinderalimentatie betaalt. Tegenwoordig zouden er steeds meer ouders voor kiezen om de zorgtaken gelijk te verdelen. Het nieuwe wetsvoorstel zou beter aansluiten op deze gelijkwaardige verdeling van de zorg voor de kinderen. Het bedrag dat ouders gaan betalen of ontvangen, is afhankelijk van de zorgtaken die zij samen afspreken. In de oude berekening van de kinderalimentatie, zijn de kindbehoefte, de draagkracht van de ouders (afhankelijk van het inkomen) en de zorgregeling de uitgangspunten om de hoogte van de kinderalimentatie te bepalen.

2. In de nieuwe berekening is elke ouder verplicht om een (wettelijke minimum) bijdrage te leveren aan het levensonderhoud van een kind. Ook een ouder die weinig verdient. In de huidige situatie is het zo dat, wanneer de niet-verzorgende ouder geen draagkracht heeft, deze uitsluitend verplicht kan worden een bedrag van € 25,00 aan minimale onderhoudsbijdrage te betalen aan de verzorgende ouder. Partijen kunnen nu vervolgens onderling overeen komen dat de niet-verzorgende ouder niet aan deze betalingsverplichting gehouden kan worden. De huidige situatie kan tot oneerlijke situaties leiden: de verzorgende ouder "moet" geheel voorzien in alle kosten van het kind (of de kinderen).

3. In de nieuwe situatie is een nieuwe partner geen reden tot wijziging van de hoogte van de kinderalimentatie. In de huidige wetgeving kan samenwonen of hertrouwen met een nieuwe partner, reden zijn om de kinderalimentatie te herzien. Dit zou weer leiden tot nieuwe rechtszaken, met alle gevolgen voor de kinderen.     

4. In de nieuwe situatie zijn de problemen met de kindregelingen opgelost. Op 1 januari 2015 is er veel onduidelijkheid ontstaan over de hoogte van de kinderalimentatie. Dit komt door de aangepaste kindregelingen.

Als mediator stel ik mij de vraag of dit wetsvoorstel gaat opleveren wat het beoogt. De huidige tremanormmethode is voor menigeen onoverzichtelijk, maar is wel een objectiveerbare norm. De praktijk leert mij dat ouders de vraag "Wat kosten de kinderen jullie ?" vaak niet kunnen beantwoorden. De tremanormmethode kan dan uitkomst bieden. In de tremanorm wordt ook de draagkracht van beide ouders meegenomen.

In het nieuwe wetsvoorstel kinderalimentatie is de verdeling van de zorgtaken het uitgangspunt. Maar is het wel zo dat ouders de zorg steeds meer gelijkwaardig gaan verdelen ? Ik zie nog steeds veel vaders die (al dan niet a verloop van tijd) uit beeld verdwijnen. Hoe gaat het dan worden gewaardeerd dat één ouder alle zorgtaken op zich neemt ? En is het wel een oplossing om een minimale onderhoudsplicht voor elke ouder verplicht te stellen ? Want: wat gebeurt er als deze niet wordt nagekomen ? Meer of minder rechtszaken ?

« Naar overzicht