WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

Onderneming en Echtscheiding

26-03-2015

Bij de zakelijke afhandeling van een echtscheiding waarbij een onderneming betrokkenen is (ongeacht de bedrijfsvorm en het al dan niet aanwezig zijn van huwelijkse voorwaarden) dienen de volgende vragen beantwoord te worden:

1. Op welke wijze werd er samengewerkt ?

-  man-vrouw VOF;

- meewerkaftrek;

- meewerkbeloning;

- salaris;

2. Valt de onderneming onder het te verdelen vermogen ?

3. Valt de winstreserve onder het te verdelen vermogen ?

4. Wat is de waarde van de onderneming? (Vastgesteld door een neutrale accountant).

5. Kan de onderneming door één van de partijen worden voortgezet en zo ja, wat is daarvoor nodig ?

6. Kan men samen in de onderneming blijven werken ?

7. Is de onderneming gestart met geld afkomstig uit een zg. "gouden handdruk" en zo ja, voor welk bedrag ?

8. Welke waarden vertegenwoordigen de activa en de passiva ?

9. Wat zijn de stille reserves ?

10. Is er pensioen opgebouwd en zo ja: welk bedrag ?

Keuzemogelijkheden

1. Huwelijkse voorwaarden, één van de partijen zet de onderneming voort.;

Stakingsaftrek, MKB-vrijstelling, doorschuifregeling en lijfrente aankoop.

Alle activa en passiva gaan naar de voortzetter.

Vertrekker ontvangst de stakingswinst en de pensioenopbouw.

2. Huwelijkse voorwaarden en splitsen;

Activa en passiva verdelen (Let op stille reserves).

3. Gemeenschap van goederen en voortzetting door één van de partijen:

Geen stakingswinst aftrek, Doorschuifregeling verplicht.

VOF dient tenminste drie jaar te bestaan.

Voortzetter neemt belastingclaims van de vertrekker over.

Vennootschap en gemeenschap van goederen ontbinden

Doorschuifregeling verplicht.

4. Gemeenschap van goederen en splitsen.

combinatie van 2 en 3.

Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl

 

 

 

« Naar overzicht