WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

Over de Kindbehartiger.

16-07-2015

Over de Kindbehartiger.

Wat is een Kindbehartiger en wat doet hij of zij precies voor kinderen in een echtscheidingssituatie ?

Wat doet de Kindbehartiger ?

De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een echtscheidingssituatie. Hij of zij luistert naar de kinderen en vertaalt hun wensen in de richting van de ouders, anderen en het juridisch speelveld.

De Kindbehartiger biedt kinderen in een echtscheidingssituatie, in eerste instantie een luisterend oor. Kinderen hebben eigen gedachtes over de scheiding van hun ouders en hebben het recht om hun gevoelens en wensen te delen, hoe jong zij ook zijn. Het liefst met een neutraal iemand, die er echt voor hen is. Dat is de rol van de Kindbehartiger.

De Kindbehartiger heeft ervaring in de omgang en de gespreksvoering met kinderen. Daarnaast heeft de Kindbehartiger kennis van de ontwikkelingsfasen van kinderen en het scheidingsproces. De Kindbehartiger zet in op bewust ouderschap tijdens en na de scheiding en is bekend met de juridische wereld.

De Kindbehartiger zet participatie van kinderen voorop, maar biedt ook bescherming aan de kinderen. De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de stem van ieder kind gehoord wordt en een plek krijgt in het geheel.

Ouders zijn in beginsel altijd verantwoordelijk voor hun kind. Het kan zijn dat er tijdens de scheiding tussen ouders conflicten ontstaan, die het kind het gevoel geven in de knel te zitten. Omdat een scheiding voor ouders ook emotioneel is, kan het soms lastig zijn voor hen om goed te luisteren naar de wensen van het kind. Het is echter heel belangrijk dat de stem van elk kind gehoord wordt en dat zijn/haar wensen ten aanzien van de scheiding en de toekomst worden meegewogen.

Het kan voor een kind soms ook heel lastig zijn om bij de ouders aan te geven wat het graag wil. Het kind kan bijvoorbeeld bang zijn om een ouders te kwetsen, of zich niet veilig genoeg voelen om te zeggen wat het wil. Dan kan een Kindbehartiger helpen. De Kindbehartiger praat met veel kinderen van verschillende leeftijden over een echtschtscheidingssituatie en heeft veel ervaring met alles wat er bij een echtscheiding komt kijken.

De Kindbehartiger werkt samen met professionals, zoals advocaten en hulpverleners. Zo beweegt de Kindbehartiger als sleutelfiguur om het kind en draagt zo bij aan een situatie waarin er een centraal persoon is om de belangen van het kind in een echtscheidingssituatie te borgen.

De werkwijze van de Kindbehartiger.

De Kindbehartiger gaat eerst met het kind in gesprek om naar het kind te luisteren. Ook praat de Kindbehartiger met ouders en de eventuele andere belangrijke personen in het leven van het kind. Soms praat de Kindbehartiger eerst met de ouders, of met bijvoorbeeld een advocaat, mediator of een andere hulpverlener. Maar de Kindbehartiger luistert altijd naar de stem van het kind. Deze gesprekken met de Kindbehartiger zijn nodig om informatie te verzamelen en een goed beeld van de situatie te verkrijgen.

De Kindbehartiger zet in op bewust ouderschap tijdens en na de echtscheiding en ondersteunt de ouders hierbij. De Kindbehartiger legt altijd uit wat zijn/haar bedoeling is. Het kind mag alles tegen de Kindbehartiger zeggen. Als een kind iets niet wil zeggen, mag dat ook. Ook ouders krijgen de gelegenheid om hun verhaal te doen. Wanneer de Kindbehartiger extern informatie moet delen, wordt dit vooraf aangegeven.

Kijk voor meer informatie op www.kindbehartiger.nl

« Naar overzicht