WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

Helpdesk voor Professionals Meierijstad

08-02-2016

Brief aan de wethouder.

In Nederland zijn jaarlijks ongeveer 70.000  kinderen betrokken bij een relatiebreuk tussen hun ouders (Universiteit Utrecht, Ed Spruijt).  In de toekomstige gemeente Meierijstad zijn er jaarlijks enkele honderden kinderen betrokken bij een (complexe) relatiebreuk van hun ouders (Bron CBS).
 
Elk kind ervaart problemen rondom een relatiebreuk van de ouders. Men verwacht dat 1:3 van de kinderen van “gescheiden” ouders problemen gaat ondervinden (2x zoveel als bij kinderen van intacte gezinnen).  Hierbij kan gedacht worden aan schooluitval, depressies op latere leeftijd, een grotere kans om later ook te scheiden en betrokkenheid bij criminaliteit.
Er kan,  tijdens of na de relatiebeëindiging, een complexe situatie ontstaan door bijvoorbeeld conflicten tussen de ouders en/of nieuw gevormde, samengestelde gezinnen. Dit kan een aanpak  “op maat”  vragen die specialistische kennis en ervaring vereist.

Het voorgaande heeft ons (hulpverleners in toekomstig Meierijstad) doen besluiten om de handen ineen te slaan en een helpdesk voor professionals te starten.:

Ons panel:

* Marion  Bach                             

  St-Oedenrode
www.marionbach.nl
Kindercoach
Leerkracht basisonderwijs

* Miriam van Heijst-van der Lee
  Schijndel
www.cervixmediation.nl
MfN geregitreerd (familie)mediator en rechtbankmediator,              Pedagoog, Bijzonder Curator Jeugdzorg, KIES-Coach en Omgangsbegeleider, Geregistreerd Kindbehartiger (Lid van de Beroepsvereniging Kindbehartigers)

* Nellie Timmermans
   Veghel
(www.interpunctie.nl en www.stief-gezin.nl)
Relatie- en gezinstherapeut, conflictbemiddelaar, maatschappelijk werker en stiefgezinhulpverlener (gecertificeerd stiefplancoach)

Gezien onze multidisciplinaire samenstelling, kunnen wij een uitgebreid dienstenpakket bieden. Dat heeft voor u als voordeel dat u voor één casus uw vragen over verschillende aspecten van relatiebeëindiging,  op één plaats kunt neerleggen.  Onze adviezen aan u worden gebaseerd op meerdere invalshoeken.

Wij bieden concreet het volgende (zie ook de brandbrief aan gemeenten van o.a. Ed Spruijt):
1. Preventie door voorlichting, advies en hulp aan beginnende ouders.
2. Introductie, begeleiding en advies wanneer een relatiebeëindiging niet te voorkomen blijkt. Deze begeleiding kan bestaan uit: oudercoaching (o.a. ouderverstoting), kindercoaching (o.a. KIES-coaching), het opzetten van een (begeleide) omgangsregeling voor de kinderen, echtscheidingscoaching, juridische ondersteuning en communicatietraining.
3. Ondersteuning bij de vorming van een stiefgezin.
4. Ondersteuning en (preventieve) hulp aan professionals (leerkrachten, schooldirectie, schoolbesturen, huisartsen, sociaal wijkteams, jeugdwerkers etc) op maat, door aanwending van onze specialistische kennis en ervaring (voorbeeld: opstellen van een scheidingsprotocol voor scholen).
5. (Juridische) ondersteuning en advies bij door hulpverleners ingebrachte casuïstiek.

We nemen na melding van een vraag, snel contact met u op. Uw informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Wanneer we u niet van dienst kunnen zijn, verwijzen we u door. We werken samen met het CJG en de gemeente.

U kunt ons bereiken via dit e-mailadres: meierijstad.professional@mail.com

Daarnaast brengen we maandelijks een nieuwsbrief uit, waarin we nieuwe ontwikkelingen rondom echtscheiding/relatiebeëindiging en casuïstiek bespreken.

U kunt zich op voornoemd e-mailadres aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrief. Vermeld daarbij uw naam, de instantie waarvoor u werkzaam bent en uw e-mailadres. Vervolgens ontvangt u de eerst volgende uitgave van de nieuwsbrief.

« Naar overzicht