WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

Conflict en emoties: de rol van de Mediator

22-12-2017

In elk gesprek gaan er diverse gevoelens door je heen. Normaal gesproken is dat alleen geen probleem. Een conflict ontstaat vaak doordat je een bepaald oordeel hebt over hetgeen je gevoelens bij je oproepen. Hierdoor kunnen frustraties ontstaan. Als je hieraan dan uiting geeft en deze bij de ander "verkeerd vallen" heb je een conflict.

Uit onderzoek is gebleken dat elk proces van oordeelvorming op een volstrekt eigen wijze de vijf velden doorloopt van feiten, begrippen, gevoelens, doelen en middelen. Conflicten zijn geen lineair proces (de ene heeft schuld en de ander niet) maar een circulair proces (de een beïnvloedt de ander en omgekeerd). Zelfs huiselijk geweld is een circulair proces. 

Een mediator zal bij de begeleiding van een oplossing van een conflict dus ingaan op de gevoelens, de feiten, wat men hiervan vindt (begrip) en wat men uiteindelijk wil bereiken (doel en middelen). De mediator doet dit door vragen te stellen over onderwerpen die juist niet aangeboord worden, door te vragen op dingen waarvan de informatie nog te beperkt is, juist bewust over te stappen naar een ander onderwerp, te schakelen van het verleden naar de toekomst, gesprekspatronen te benoemen en de informatie op alle vijf voornoemde gebieden samen te vatten.

« Naar overzicht