WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

Eigen woning, Partneralimentatie en belastingdienst.

03-10-2018

Gaat u scheiden of bent u gescheiden en heeft u een koopwoning verlaten waarvan u voor 50% eigenaar bent ? Denk dan bij het doen van de belastingaangfite aan het volgende:

Deze koopwoning is niet langer uw hoofdverblijf. Toch moet u de koopwoning die u hebt verlaten, nog twee jaar nadat u deze verlaten heeft, als eigen woning in uw belastingaangifte opgeven. Deze periode van twee jaar start op de dag nadat u de koopwoning heeft verlaten. U geeft dan uw deel van het eigenwoningforfait van de door u verlaten woning aan in uw aangifte. U kunt dit bedrag opgeven als betaalde partneralimentatie.

Koopt u een andere woning waarin u gaat wonen ? Dan is ook dit een eigen woning. Ook deze woning moet u aangeven in uw aangifte. Koopt u direct na het verlaten van de koopwoning een andere woning ? Dan kunt u maximaal twee jaar voor beide woningen rente aftrekken.

Wat vult u in bij de belastingaangifte bij een eigen woning (in geval van een scheiding) ?

  • uw deel van het eigenwoningforfait (inkomsten) van de door u verlaten woning.Woonde u een deel van het jaar nog in de door u verlaten woning ? Dan rekent u het eigenwoningforfait uit over de periode dat u erin woonde, maar ook over de periode dat u er niet in woonde.
  • Hebt u een andere eigen woning gekocht ? Dan vult u ook het eigenwoningforfait van die eigen woning in.
  • De door uw (ex)-echtgenoot betaalde rente over uw deel van de eigen woningschuld van de woning die u hebt verlaten kunt u als aftrekpost opgeven. U mag deze rente alleen dan aftrekken als uw (ex)-echtgenoot deze betaalt op grond van zijn onderhoudsplicht tegenover u. Dit kunt u onderling overeen zijn gekomen, of dit kan opgelegd zijn door de rechter.

Let op: betaalt uw (ex)-echtgenoot de rente zonder dat er sprake is van een onderhoudsverplichting ? Dan kunt u het bedrag dat uw (ex)-echtgenoot voor u betaalt, alleen aftrekken als uw (ex)-echtgenoot een zogenoemde regresvordering instelt. Er is sprake van een regresvordering als u het voor u betaalde rentebedrag aan uw (ex)-echtgenoot moet terugbetalen.

Bij betaalde partneralimentatie:

U mag het bedrag van uw deel van het eigenwoningforfait alleen aftrekken als u uw deel van de woning gratis ter beschikking stelt aan uw (ex)-echtgenoot. Uw (ex)-echtgenoot heeft dan voor dat deel van de woning het woongenot.

Bij ontvangen partneralimentatie:

U moet de door uw (ex)-echtgenoot betaalde rente over uw deel van de eigen woningschuld alleen opgeven als uw (ex)-echtgenoot deze betaalt op grond van zijn onderhoudsverplichting aan u. Dit kunt u onderling overeengekomen zijn of dit kan door de rechter opgelegd zijn.

Bij box 3:

Moet u het bedrag dat uw (ex)-echtgenoot betaalt aan hem/haar terugbetalen ? Dan moet u dit bedrag opnemen als schuld in box 3.

Hebt u de eigen woning twee jaar geleden verlaten ?

De verlaten woning is dan geen eigen woning meer. U hebt dan geen recht meer op hypotheekrente aftrek van deze woning. U hoeft het eigenwoningforfait van uw deel van deze woning niet meer op te geven. U kunt wel recht hebben op aftrek van betaalde partneralimentatie.

Uw (ex)-echtgenoot verlaat de woning binnen twee jaar en de woning gaat in de verkoop ? Dan gelden dezelfde voorwaarden als bij de zogenoemde verhuisregeling. U mag de woning als eigen woning opgeven in het kalenderjaar dat u vertrekt plus de drie kalenderjaren die daarop volgen. Gedurende de periode waarin uw (ex)-echtgenoot nog in de woning woonde, telt u de woning mee bij uw eigenwoningforfait en trekt u de hypotheekrente af. Vanaf het moment dat uw (ex)-echtgenoot de woning heeft verlaten en de woning te koop staat, telt de woning niet meer mee voor uw eigenwoningforfait maar mag u nog wel de rente aftrekken.

bron: de belastingdienst

« Naar overzicht