WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

Goede financiƫle afspraken bij echtscheiding dragen bij aan het "post-huwelijksgeluk".

01-10-2019

2% van de stellen financieel onvoorbereid op scheiding. 

Financiële afspraken tussen echtparen dragen ook bij aan post-huwelijksgeluk

Den Haag – 6 september 2019 – In opdracht van de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) heeft Motivaction onderzoek gedaan naar de financiële problemen die ontstaan door of bij een scheiding. Ook is onderzocht welke rol deskundige begeleiding bij het maken van financiële afspraken speelt. Doel van het onderzoek is geweest om te achterhalen wat de oorzaken zijn van de financiële problematiek bij een scheiding en hoe deze kan worden beperkt. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 13-21 augustus onder 525 ex-partners die in de afgelopen vijf jaar zijn gescheiden.
 


Onderzoeksrapport Dag van de scheiding 2019

 

Download hier het onderzoeksrapport van Motivaction welke in opdracht van de vFAS is uitgevoerd in het kader van de Dag van de Scheiding 2019.


 

Alexander Leuftink, voorzitter van de vFAS: “Ruim een derde van de stellen denkt geen deskundige begeleiding nodig te hebben voor een goede afwikkeling van een scheiding. Dat vinden we een zorgelijke uitkomst, want ruim de helft gaat er financieel op achteruit. Op zo’n situatie zou je voorbereid willen zijn. Stellen die in goed overleg uit elkaar gaan, komen er financieel en emotioneel beter uit dan stellen die hun scheiding regelen via de rechter. Opvallend resultaat uit het onderzoek vinden we dat vrouwen over het algemeen beter uit een scheiding komen dan mannen, zo geeft 57% van de vrouwen (versus 46% van de mannen) aan dat ze financieel én emotioneel goed uit de scheiding zijn gekomen. Deskundige begeleiding bij een scheiding zorgt ervoor dat alle financiële kwesties aan bod komen: kinderen, alimentatie, pensioen, belastingaangifte, hypotheek en de algemene financiële situatie na een scheiding.”

Deskundige hulp meer gewenst dan rechter
70% van de ondervraagden is deskundig begeleid bij de scheiding, 64% daarvan is tevreden met de gemaakte afspraken. De overige 30% heeft geen deskundige begeleiding ingeschakeld. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat men denkt dit niet nodig te hebben (45%), dat men het niet kan betalen (21%) of dat men niet wist waar te beginnen of wie in te schakelen (29%). Op de vraag of men spijt heeft van de gemaakte afspraken geeft 56% aan dat zij het achteraf anders zouden hebben gedaan, door betere begeleiding, betere financiële afspraken en zich beter te verdiepen in de lange termijn gevolgen. Ex-partners die er samen niet uitkomen en de scheiding via een rechter hebben laten regelen, komen over het algemeen minder goed uit een scheiding; slechts 27% van de ondervraagden was zich er van bewust dat ze door de tussenkomst van een rechter minder te besteden zouden hebben.

Pensioenakkoord
Bijna een derde (30%) van de ex-partners maakt geen afspraken over het pensioen. Van degenen die dit onderwerp tijdens de scheiding aankaart, weet bijna de helft (46%) niet wat de pensioenafwikkeling voor de eigen financiële situatie betekent. “Ex-partners die hun financiële afspraken via een (advocaat) mediator hebben geregeld, zijn het best op de hoogte van de consequenties van de pensioenafwikkeling. Bij een gerechtelijke procedure wordt de pensioenafwikkeling niet behandeld. Dat kan tot onnodige problemen leiden na de scheiding.”

Kinderen
Ex-partners met kinderen kiezen vaker voor begeleiding van een mediator tijdens de scheiding. Scheidingen van stellen met kinderen lijken ingewikkelder dan scheidingen van stellen zonder minderjarige kinderen. Ex-partners zonder kinderen komen iets beter uit de scheiding dan ex-partners met minderjarige kinderen (respectievelijk 35% versus 23% goed tot heel goed). Het merendeel van de respondenten (zonder kinderen) vermoedt dat de financiële afwikkeling van de scheiding, niet moeizamer zou zijn verlopen dan wanneer er kinderen in het spel zouden zijn geweest en 13% van de stellen zonder kinderen geeft zelfs aan dat de scheiding gemoedelijker zou zijn verlopen als zij wel kinderen hadden gehad.

 


Over de Dag van de Scheiding
De vFAS is een vereniging van advocaten en scheidingsmediators die gespecialiseerd zijn in het personen-, familie- en erfrecht. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. Voor de vFAS was dit de aanleiding om een speciale dag in het leven te roepen waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen: de ‘Dag van de Scheiding’. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van het proces rondom echtscheidingen, zodat (ex-) partners zorgvuldig en respectvol uit elkaar gaan.

 

« Naar overzicht