WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

Scheiden en schulden. Wat nu ?

10-06-2020

In het NOS-journaal van vandaag werd verteld dat één op de vijf ondernemers niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.  Bij faillissement dreigt ontslag voor de werknemer en geldzorgen voor zijn/haar gezin. Dit kan tot spanningen in de  partnerrelatie leiden, al dan niet met een relatiebeëindiging tot gevolg.

Wat gebeurt  er bij een scheiding met de schulden ?

Los van de verdeling van de spullen en het vermogen, moeten ook de schulden en de leningen verdeeld worden. De hypothecaire lening wordt afgelost door de verkoop van de woning, of overgenomen door de partner die de woning overneemt. Let daarbij wel op ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vertrekkende partner.

Aansprakelijkheid voor de schulden.

Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, ben je allebei hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden. Wel kunnen jullie de schulden in het echtscheidingsconvenant onderling verdelen. Maar als één van jullie de gemaakte betalingsafspraken niet nakomt, kan de schuldeiser zich voor het gehele bedrag op de andere (ex-) echtgenoot verhalen. Degene die dan het gehele schuldenbedrag heeft afbetaald aan de schuldeiser, kan de helft van het betaalde bedrag dan later wel op de andere partner verhalen. Dit noemen we een zogenaamde regresvordering.

Zijn jullie na 1 januari 2018 getrouwd, dan ben je waarschijnlijk in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd. In dat geval behoren de schulden die jij voor je huwelijk bent aangegaan, alleen bij jou. De schulden die jullie tijdens je huwelijk zijn aangegaan, moeten wel worden verdeeld.

Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan worden de schulden verdeeld zoals jullie destijds in de huwelijkse voorwaarden hebben afgesproken.

Je kunt ook andere regelingen afspreken, maar daar moet de rechter dan wel mee instemmen.

Echtscheidingsconvenant

In het echtscheidingsconvenant leg je o.a. de verdelingen van de bezittingen en de schulden vast.

Schuldregelingen

Wanneer de bedragen van de schulden zo hoog zijn dat jullie deze niet meer helemaal kunnen afbetalen, kan er bijvoorbeeld via de gemeente een schuldregeling worden opgezet. De gemeente berekent dan een afloscapaciteit: een bedrag dat je drie jaar lang  maandelijks beschikbaar kunt stellen voor de afbetaling van de schulden. De schuldhulpverlener doet de schuldeiser op basis hiervan een percentage voorstel tegen finale kwijting. Als de schuldeisers hier niet mee akkoord gaan, kun je een dwangakkoord aanbieden of een verzoekschrift indienen voor een wettelijke schuldsaneringsregeling. De rechtbank bepaalt of je van de wettelijke schuldsaneringsregeling gebruik mag maken.

Voor ondernemers kan de gemeente een zogenaamd BBZ-krediet vertrekken.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz

« Naar overzicht