WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

Financiële afhankelijkheid binnen een (beëindigde) relatie

18-09-2020

Financiële afhankelijkheid binnen een (beëindigde) relatie.

Het komt nogal eens voor dat (ex-) partners bij beëindiging van de relatie aan de mediationtafel een andere weergave hebben met betrekking tot de “mate van vrijwilligheid” van de keuze om minder te gaan werken na de komst van de kinderen. Het antwoord hierop is voor mij gelegen in de zienswijze dat het voor beide ex-partners én de kinderen van belang dat elke partner na de relatiebeëindiging een stabiele financiële situatie ervaart.

Hoe kun je hiervoor zorgen en waar zit de speelruimte tot het maken van individuele afspraken ?

Gemeenschap van goederen.

In geval van een huwelijk, eindigt de gemeenschap van goederen op het moment dat het gezamenlijke verzoekschrift tot echtscheiding door de rechtbank ontvangen is. In geval van samenwonen of bj een huwelijk op huwelijkse voorwaarden is er geen gemeenschap van goederen. Wanneer er geen sprake (meer) is van gemeenschap van goederen, ben je over en weer niet (meer) aansprakelijk voor de financiële verplichtingen die de andere partner (nadien) aangaat of voor de betaling van (nieuwe) schulden.

Toeslagen.

Om in aanmerking te kunnen komen voor bijvoorbeeld huur-en of zorgtoeslag, mag er geen sprake meer zijn van fiscaal partnerschap. Je bent geen fiscaal partner meer op het moment dat je beiden bij de gemeentelijke basisadministratie op een ander adres staat ingeschreven én het verzoekschrift tot echtscheiding door de rechtbank ontvangen is.

De overheid ondersteunt (alleenstaande) ouders financieel bij de opvoeding van hun kinderen. Met een laag inkomen krijg je van de belastingdienst het kindgebonden budget. Als alleenstaande ouder kun je hierop een flinke toeslag aanvragen bij de belastingdienst: de alleenstaande ouderkop. Het kindgebonden budget is bedoeld voor extra leermateriaal van school zoals een laptop, tablet, een atlas, boeken voor een niet verplicht vak of reiskosten. De hoogte hangt af van je inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd. Daarnaast heeft de gemeente nog regelingen voor de kinderen.

Let op: als jullie samen op jaarbasis evenveel dagen voor de kinderen zorgen, heb je allebei recht op de zogenaamde alleenstaande ouderkop van de belastingdienst.

Het is fiscaal aantrekkelijk om voor het jongste kind het adres van de minst verdienende partner als hoofdadres te hanteren. Dan heeft deze partner langer recht op de fiscale voordelen die verbonden zijn aan de zorg voor het kind. Het hoofdadres heeft geen invloed op de contactregeling en is puur administratief.

Partner-en kinderalimentatie.

In geval van samenwonen is er voor de ex-partner geen recht op partneralimentatie. Kinderalimentatie is een recht van de kinderen. Of er na de beëindiging van het huwelijk al dan niet recht is op partneralimentatie, hang af of er na de vaststelling van de kinderalimentatie hiervoor nog voldoende draagkracht resteert. Op dit moment is de maximale periode voor partner-alimentatie vijf jaar, tenzij te tot de uitzonderingsgevallen behoort of een andere termijn afspreekt.

Pensioen

De huidige wetgeving gaat uit van pensioenverevening. Vaak wordt hierbij aangenomen dat de pensioenen fifty-fifty verdeeld moeten worden. Dat hoeft echter niet, je mag hiervoor andere percentages afspreken. Er is ook een mogelijkheid tot conversie. Pensioenrechten kunnen ook worden uitgeruild met alimentatieverplichtingen of bijvoorbeeld de overwaarde van een huis.

Een familiemediator informeert je graag over de mogelijkheden.

 

« Naar overzicht