WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

De nieuwe echtgenoot van mijn ex heeft het gezag over mijn kind. Hoe kan ik het gezag verkrijgen?

18-03-2021

Onlangs had ik een mediationzaak waarin het volgende gebeurd was: Mevrouw was recentelijk in het huwelijk getreden en kort daarna bevallen van een prachtige zoon. De nieuw bakken echtgenoot was echter niet de verwekker van de zoon en gelukkig was dat bij alle betrokkenen ook bekend.

Als kinderen binnen een (hetero) huwelijk geboren worden, krijgen beide echtelieden automatisch het gezag en het juridisch ouderschap, In het onderhavige geval heeft de niet-biologische vader dus het gezag gekregen in plaats van de verwekker.

De verwekker wilde graag het gezag over zijn zoon verkrijgen. Door verkrijging van het gezag zou hij immers mee kunnen beslissen over het al dan niet uitvoeren van medische handelingen, schoolkeuze etc. Maar juridisch gezien kunnen er maar twee mensen het gezag over een kind hebben. De verwekker kan in deze casus niet rechtstreeks het gezag over zijn kind verkrijgen.

Dit is uitsluitend op te lossen via de juridische weg en wel op de volgende manieren:

  1. De niet-biologische vader, de biologische moeder of het kind starten een gerechtelijke procedure om het vaderschap van de niet-biologische vader te ontkennen. Als deze ontkenning door de rechtbank wordt toegewezen, kan de verwekker het kind erkennen (via de burgerlijke stand van de gemeente) en vervolgens gezag aanvragen.
  1. Als optie 1 niet tot de mogelijkheden behoort, kan de verwekker de rechtbank om vervangende toestemming voor erkenning vragen. De rechtbank kan dan een Bijzonder Curator Jeugdzaken aanstellen om te toetsen of dit al dan niet in het belang van het kind is. Wordt deze vervangende toestemming toegekend, dan kan de verwekker zich tot de burgerlijke stand van de gemeente wenden om erkenning aan te vragen. Let op: kinderen van twaalf jaar of ouder dienen in te stemmen met de erkenning. Let hier dus op bij de indiening van het verzoekschrift.

In de casus waarmee ik deze blog startte bracht mediation de eerst genoemde oplossing. Dit heeft bijgedragen aan het feit dat de verwekker zich gehoord en gesteund voelde. Hierdoor ontstond de opening voor het opvoederschap van de niet-biologische vader. Een win-win situatie in het belang van het kind !

#hellomediator #gezag #afstamming #erkenning #ouderschap #mediation #bijzondercuratorjeugdzaken

 

« Naar overzicht