WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

Door de scheiding van onze zoon zien we ook de kleinkinderen niet meer.

24-03-2021

Vanmorgen sprak ik de Opa en Oma van Mees (13 jaar) en Femke (11 jaar), Hun zoon is vijf jaren geleden gescheiden. Daarna is er veel gebeurd. Hun zoon, de vader van Mees en Femke heeft alle schepen achter zich verbrand. Hij heeft geen contact meer met zijn kinderen en familie. Er was voorheen nog wel contact tussen de grootouders en de moeder van Mees en Femke, hun schoondochter. Echter, moeder kreeg een nieuwe relatie en een jaar geleden zij is verhuisd naar een andere woonplaats. Grootouders beschrijven dat het contact met de kleinkinderen sindsdien is verwaterd.

Opa en Oma zeggen de kleinkinderen erg te missen. Voorheen kwamen de kinderen meerdere dagen per week uit school naar hen en bleven zij ook eten. In de weekenden en vakanties waren er regelmatig logeerpartijen. Oma ging met de kleinkinderen naar de kapper en kocht nieuwe kleren met hen.

Opa en Oma stelden moeder voor een weekend- en vakantieregeling af te spreken. Moeder gaf in haar reactie aan de situatie bij grootouders onvoldoende veilig te vinden voor haar kinderen. Hierop werd een gerechtelijke procedure gestart door grootouders.

Hoe zit dit nu juridisch gezien ?

Grootouders hebben geen wettelijk omgangsrecht. Maar grootouders kunnen de rechter wel verzoeken om een omgangsregeling op te leggen.

Een van de zaken die de rechter dan toetst, is of er al dan niet sprake is van “nauwe persoonlijke betrekkingen” tussen grootouders en kleinkinderen. Dat wil echter niet zeggen dat, als die “nauwe persoonlijke betrekking” tussen grootouders en kleinkind(eren) is aangetoond, de rechter het verzoek op omgang altijd toewijst. Het vertrekpunt van de rechter is namelijk ook: Wat is het belang van het kind ?

In een scheidingssituatie kan het bijvoorbeeld zo zijn dat nog een extra omgangsregeling belastend is voor het kind. Of het kind kan door de omgangsregeling mogelijk worden geconfronteerd met de moeizame verhouding tussen de ouders en de grootouders. Het kan echter ook zou zijn dat het kind juist rust vindt bij Opa en Oma en om die reden gebaat is bij een omgangsregeling. Maatwerk dus.

Mediation

De rechter verwees in deze door naar mediation. Tijdens de mediation heeft moeder aan grootouders kunnen uitspreken wat haar dwars zat. Er is een veilige omgeving gecreëerd waardoor het voor grootouders mogelijk werd om het verhaal van moeder te ontvangen en haar zorg te zien. De onderlinge plooien konden worden gladgestreken.

Hierdoor kon moeder de kinderen emotionele toestemming geven om contact te hebben met de ouders van haar ex-partner. Afspraken over voorwaarden en opbouw werden gemaakt en nagekomen. Het contact tussen grootouders en kleinkinderen werd hersteld op een manier die de veiligheid borgde en het welzijn van alle betrokkenen bevorderde. Een contact dat voor de kinderen erg belangrijk is, omdat ze zo toch nog een “stukje” van hun vader kunnen meemaken en in zichzelf mogen gaan herkennen.

Miriam van Heijst-van der Lee is MfN registerfamiliemediator, rechtbankmediator, pedagoog, Bijzonder Curator Jeugdzaken, Kindbehartiger, KIES-Coach en SKJ geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional. Tel: 06-22087174                                                    miriam@cervixmediation.nl

 

 

« Naar overzicht