WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

Het belang van preventieve mediation. Na 1 januari 2018 gehuwd of geregistreerd partnerschap ? Scheidingsrechten op de agenda.

15-11-2023

Hoe zat het eerst?

Bij een huwelijk/geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen vielen zowel de bezittingen als de schulden van vóór en tijdens het huwelijk in de gemeenschap van goederen. Dat had tot gevolg dat een schuldeiser ook de echtgenoot aansprakelijk kon houden voor volledige afbetaling van de schuld, terwijl deze daar mogelijk part noch deel aan had als deze van voor het huwelijk was. Ook bezittingen van voor het huwelijk werden gezamenlijk (m.u.v. van bijvoorbeeld een koopwoning welke expliciet op beide namen gezet moet worden).

 

Wat veranderde er na 1 januari 2018 ?

Er kan nog steeds gehuwd worden in gemeenschap van goederen. Echter, deze gemeenschap van goederen heeft uitsluitend betrekking op het opgebouwde vermogen (bezittingen en schulden) na het huwelijk.

Schulden die dateren van voor het huwelijk, kunnen uitsluitend verhaald worden op de partner die aansprakelijk is. Opgebouwd vermogen voor het huwelijk, blijft uitsluitend het privévermogen van de betreffende partner.

Maar….is het wel zo simpel ? Hoe toon je dat aan als je gaat scheiden ? Enkele voorbeelden.

Stel dat je kunt aantonen dat je de dag voor je huwelijk € 30.000,00 op je eigen spaarrekening had. Is dat dan automatisch het spaarbedrag dat je bij de verdeling bij een scheiding “terug ontvangt ?”.

Antwoord:

Nee. Dan zul je moeten aantonen dat tijdens het huwelijk het door jou gespaarde bedrag niet lager is geweest dan € 30.000,00. Is dat wel zo, dan krijg je het laagste bedrag terug bij scheiding.

En wat als je voor je huwelijk een eigen huis had, waar je partner tijdens het huwelijk € 40.000,00 van zijn/haar eigen geld in investeert ? Krijgt hij/zij dat bedrag bij een scheiding dan automatisch terug ?

Antwoord:

Nee, alleen als er een vergoedingenrecht overeen is gekomen.

En let op de beleggingsleer die oplegt dat de waardevermeerdering van de woning in dat geval (bij vergoedingenrecht) dient mee te worden genomen. Dus als er in dit geval een vergoedingenrecht is vastgelegd, dient er in dit geval € 40.000,00 + de procentuele waardevermeerdering terug te worden betaald.

Je koopt van je eigen spaargeld voor je huwelijk een auto die tijdens het huwelijk door het gezin wordt gebruikt. Komen de lasten van de auto dan voor je privévermogen of voor het gemeenschappelijke vermogen ?

 Antwoord:

Deze komen voor het gemeenschappelijke vermogen.

De waardevermindering van de auto komt voor het privévermogen.

Als de auto verkocht wordt, heeft de andere partner recht op de helft van de verkoopopbrengst.

 

Dus: als je de huwelijksreis aangeboden krijgt door je partner: stuur hem/haar dan als jullie aan het strand liggen even een appje waarin je hem bedankt voor zijn/haar cadeau. Als hij er dan “een duimpje” onder zet, voor kom je dat de kosten op jou verhaald worden bij een scheiding !.

Tips

Bespreek voor het aangaan van je huwelijk/geregistreerd partnerschap met een mediator preventief de volgende zaken:

  • Welke zaken tot jouw bezit behoren en hoe je dit aantoont.
  • Vraag om uitleg over de (on)mogelijkheden van een schuldeiser om schulden te verhalen en wat je moet doen om hierin een zo gunstig mogelijke situatie voor jezelf te bereiken.

De gemeenschap van goederen heeft namelijk wel een draagplicht ookal is slechts één van de echtgenoten aansprakelijk voor de schuld. Schulden kun je niet verdelen, de draagplicht wel en hoe doe je dat in geval van een scheiding ?

  • Bespreek de vergoedingenrechten en leg deze vast.
  • Bespreek of je de beleggingsleer wil toepassen of niet.
  • Bespreek wat te doen een koopwoning die voor het huwelijk is gekocht, omdat: bij een scheiding de waardestijging van de woning niet gedeeld hoeft te worden als dit niet is geregeld en de hypotheekrente uit de gemeenschap van goederen betaald dient te worden;
  • Let op met erfenissen en schenkingen die al dan niet zijn gedaan met uitsluiting van de gemeenschap van goederen.

 

« Naar overzicht