WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

4 manieren om met het ouderdomspensioen om te gaan bij echtscheiding.

22-07-2014

Is er sprake van opgebouwde ouderdomspensioenrechten tijdens het huwelijk ?  Dan zijn deze vatbaar voor verevening op grond van de Wet verevening pensioenrechten.

U kunt hierover de volgende afspraken maken:

1. U kunt niets afspreken. Dan krijgt ieder de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. In dat geval dient u de opgebouwde waarde van het pensioen zelf opvragen bij de verzekeraar. U kunt dan ervoor kiezen om het aan u toekomende bedrag uit te laten betalen of uit te ruilen.

2. U kunt een andere verdeling afspreken en óók het pensioen dat voor het huwelijk is opgebouwd, mee laten tellen (in geval van samenwoning voor het huwelijk). Ook dan kunt u kiezen voor uitbetalen of uitruilen.

3. U kunt afzien van elkaars rechten, bijvoorbeeld als u beiden een gelijkwaardige pensioenregeling hebt.

4. U kunt om conversie (omzetting) vragen bij de pensioenuitvoerder. Daarmee wordt het pensioen omgezet in voor iedere partner een pensioendeel. Dit is geen afkoop, maar u krijgt beiden uw "eigen doosje".Het voordeel daarvan is, dat u beiden uw eigen pensioen hebt. Het maakt voor de uitkering niet uit of de ex-echtgenoot nog in leven is op het moment dat u pensioengerechtigd bent. U kunt uw deel van het opgebouwde recht zelf opeisen.

Let op: u dient zelf binnen twee jaren de echtscheiding door te geven aan de betreffende verzekeraar. Als dit niet gebeurt, betaalt de verzekeraar geheel uit aan één partij. De ander dient zijn/haar deel dan bij deze partij op te eisen.

 

« Naar overzicht